Home

Art 30 din legea contabilitatii nr 82 1991

Declarație în conformitate cu prevederile art

Astfel, va propunem pentru download/descarcare, modelul de Declaratie de conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991″, model pentru bilantul la 31.12.2020 - prin care administratorul societatii, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii unitatii respective, isi asuma raspunderea. LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991. Legea contabilităţii. Republicată Textul Legii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 ianuarie 2005: - Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin.

Legea Contabilitatii - ANA

9. nerespectarea prevederilor art. 10 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii. Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată prin: OUG 37/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente din 13 aprilie 2011, Monitorul Oficial 285/2011 Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată prin: OUG 37/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente din 13 aprilie 2011, Monitorul Oficial 285/2011;

Situatiile financiare anuale: MFP a publicat deja regulile

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008 **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2008, publicată în Monitorul Oficial al. in conformitate cu prevederile art .30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru . Entitate: SC UNTREA SHOPPING CENTER SA Judetul: 40--MUN. BUCURESTI Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, st-r. PIATA UNIRII, Numar din registrul comertului: 340/7875/1991 Republicata in temeiul art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 86/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dandu-se textelor o noua.

Model „Declaratie in conformitate cu prevederile art

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 S-au Tntocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru : Entitatea: RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TIRGU MURES Judetul: 26 - MURES Adresa: localitatea VIDRASAU, cod postal 547612 Numar din registrul comertului: J26/261/1998 Forma de proprietate: 11—Regii autonom in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru : _____ Entitate: S.C. COMPA SA Judetul: 32-SIBIU Adresa: localitatea SIBIU, str. HENRI COANDA, nr. 8, tel. 0269/239400 Numar din registrul comertului: J32/129/1991 10 | Legea contabilit ăţii nr. 82/1991 civil, precum şi de persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit şi ale căror venituri sunt determinate în sistem real. Armonizarea reglementărilor naţionale cu noua directivă europeană La acest moment, la nivel naţional, legea contabilă din România transpun

Declaratie in conformitate cu prevederile art

Legea contabilitatii nr. 82/1991, versiunea actualizata la 30.07.2007 - include modificarile aduse de Legea nr. 259/2007 publicata in MOF nr. 506 din 27.07.2007 Legea contabilității sau Legea nr. 82/1991 a fost una dintre principalele norme de drept care a netezit calea trecerii economiei românești de la sistemul socialist, de stat, planificat, la sistemul economiei de piață libere, clădit pe baze concurențiale. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27. 22.12.1993 Prezentul regulament a fost emis in baza prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991, promulgata prin Decretul nr.123 din 24 decembrie 1991 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991. CAP. 1 . Dispozitii generale 1

II si ale art. III din Ordonanta Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobata cu modificari prin Legea nr. 420/2004, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 82/1991 Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 259/2007

LEGEA 82/1991 - Legea contabilității actualizată 2018

**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/ pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dându- se. Legea contabilitatii nr. 82/1992 - republicata la 18.06.2008 Legea contabilitatii nr. 82/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 454 din 18.06.2008. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1 Legea nr.82/1991 - Legea contabilitatii - republicata in Monitorul Oficial nr.454 din 18.06.2008. Legea 82/1991 - Legea contabilitatii - forma actualizata.Ultima actualizare: prin OUG nr.37/2011.. Legea nr.82/1991 - Legea contabilitatii va suferi modificari la data de 1 februarie 2014 prin Legea nr.187/24.10.2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. ART. II Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins

Legea contabilitatii valabila in 2021 - Legea nr

(1) liniuţa 4 din Legea nr. 82/1991) 17. 200 lei sancțiunea pentru deficienţe la depunerea declaraţiei de inactivitate. Nerespectarea reglementărilor privind depunerea declarației de inactivitate se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. (Art. 41pct. 2 lit. g, Art. 42 alin. (1) liniuţa 4 din Legea nr. 82/1991) 18 - Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare; - Hotararea Guvernului nr Parlamentul Romaniei. adopta prezenta lege. Art. I. - Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor. Legea nr. 238/2020 din 06 noiembrie 2020 modifica art.28. alin.(2) din Legea contabilitatii nr.82/1991 si majoreaza practic pragul de la 220.000 lei, mentionat prin ordinele de ministru, anual, prag valabil si anul 2020, la 1.000.000 EURO, echivalentul in lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 (actualizata), sunt considerate contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte: detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate - cu amenda de la 1.000 lei. Legea contabilitatii nr. 82/1991, versiunea actualizata, care include si ultimele modificari aduse de OUG nr. 102/2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 689 din 10.10.2007 Legea contabilităţii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 şi ulterior a mai fost modificată prin Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007 LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilităţii *** Republicată. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 14 ianuarie 2005 *) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004. 30 bilant 31 12 2019 model 2020 post by dmldone wed feb 19 2020 12 47 pm. Declaratie pe propria raspundere instalare sisteme de incalzire. 30 din legea contabilitatii nr. Iată mai jos modele de formulare. Declar pe propria raspundere cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala urmatoarele

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 259/2007: Art. II Legea contabilitatii nr. 82/1991 defineste contabilitatea ca pe o stiinta care se ocupa cu masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, dar si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice.Legea contabilitatii prevede ca operatiunile descrise mai sus sa fie inregistrate cronologic si sistematic

Art. 36 Situaţii financiare Legea contabilitatii Legea ..

Art. V. - Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare Legea contabilitatii nr. 82/1991 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 si ulterior a mai fost modificata prin Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007. Conform art LEGE Nr. 82/2018 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 3 aprilie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNI (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite [...] De: OMFP 2239/2011 - Aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate | CodFiscal.net - Finante, Fiscalitate onlin

Art. 41 Contravenţii şi infracţiuni Legea contabilitatii ..

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare Art. I. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins ART. V Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare

Ordinul nr. 2116/2020: continutul actului normativ. Denumirea completa: Ordinul nr. 2116/2020 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice. In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului. ART. V Legea contabilitatii - Legea 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare

Art. 27 Situaţii financiare Legea contabilitatii Legea ..

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 61 din 30 august 2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, cu urmatoarele. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, întocmind raportarile contabile la 30 iunie 2021, cu respectarea prevederilor din ordin in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2008 pentru : _____ Entitate: SC VES SA Judetul: 26--MURES Adresa: localitatea SIGHISOARA, str. MIHAI VITEAZU, nr. 102, tel. 0265773840 Numar din registrul comertului: J-26-2/199

LEGE 82 24/12/1991 - Portal Legislati

  1. in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru : _____ Entitate: SC IPROCHIM SA Judetul: 40--BUCURESTI Adresa: localitatea BUCURESTI, str. MIHAI EMINESCU, nr.19-21, tel.021/2117654 Numar din registrul comertului: J/40/6485/1991
  2. in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991. S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru : _____ Entitate: SC SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA . Judetul: 25--MEHEDINTI . Adresa: localitatea ORSOVA, str. TUFARI, nr. 4, tel.0252/ 362399 . Numar din registrul comertului: J/25/150/1991
  3. LEGE nr.82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilităţii Textul actului publicat în M.Of. nr. 265/27 dec. 1991: LEGE NUMAR: 82 DIN 24/12/91 LEGEA CONTABILITATII . EMITENT: PARLAMENT . APARUT IN MONITORUL OFICIAL 265 DIN 27/12/91 . ART. 30 (1) Bilantul contabil, dupa aprobare, se publica in conditiile prevazute de lege..
  4. Lege nr. 82 din 24/12/1991 contabilitcii nr. 82/199 1 Publicat în Monitorul Oficial nr. 454 din 18/06/2008 CAPITOLUL I art. 1, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor.

conform art.10 alin.(1 )d in Legea contabilitatii nr.82/1991, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare trimestriale la 30.09.2010 şi confirmă următoarele: a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata. (3) Societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati Cookie-uri necesare. Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu depind de acordul vizitatorilor (nu pot fi dezactivate) Legea nr. 82/1991. (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. ult.) O.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015) - introduce: art. 7 alin. (2 1) și (2 2) În M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor. LEGEA nr. 82 1991

Legea nr

Tags: Legea contabilitatii 2021 Ordonanta 13/2021 modificari legea contabilitatii legea contabilitatii actualizata legea 82. LEGEA contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991. EMITENT: Parlamentul. PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008. Data intrarii in vigoare: 26 februarie 2021. Reglementari care au intervenit de la publicare Art. II. - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 259/2007: Art. II. (1) Aplicarea prevederilor art. 2 alin Legea Contabilitatii pentru Bazele Contabilitatii legea contabilităţii nr. în vigoare de la 01 ianuarie 1992 (text actualizat la octombrie 2016) capitolul Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991 . În vigoare de la 01 ia nuarie 1992 Art. 3. - (1) Contabilitatea se. Legea 82/1991 Legea contabilitatii (republicata în 2005 şi actualizat ă pân ă în 30 iulie 2007) LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilit at ii *** Republicat a Text în vigoare începând cu data de 30 iulie 2007 Textul Legii nr. 82/1991, republicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, a.

Legea 82 din 24 decembrie 1991, LEGEA CONTABILITATII - REPUBLICARE Publicat in Monitorul Oficial nr. 629 din 26 august 2002 Emitent: Parlamentul *) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicat (3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.. Descarca Legea contabilitatii (in intregime) Numarul 82 din data de 24-12-1991 Legea contabilitatii nr. 82/1991 a fost actualizata cu ultimele modificari aduse de OUG nr. 102/2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 689 din 10.10.2007.LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii - Republicare*) CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea i completarea Legii contabilitii nr. 82/1991, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobat cu modificri prin Legea nr. 86/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dndu-se textelor o nou. La art. 28 alin (6) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se arta ca persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exercitiului. Nu se intocmesc note explicative la situatii financiare anuale

6. Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 259/2007 Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008 *) Republicata in temeiul art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobata cu modificari prin Legea. Legea contabilitatii nr.82 din 24 decembrie 1991. Publicat în mai 16, 2019. de Ilie Alina. LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991. LEGEA CONTABILITĂŢII. Republicată. Textul Legii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare publicate. Invocarea de catre creditoarea apelanta a dispozitiilor legii contabilitatii nr. 82/1991, poate fi retinuta insa numai in stricta legatura cu variantele de savarsire a faptei ilicite, prevazute de art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, si anume de tinere a contabilitatii fictive, a actiunii de disparitie a unor documente contabile. (3) Ordinele prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care sunt stabilite alte structuri ale Ministerului Finanțelor, respectiv ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și personalul din cadrul acestora care constată contravențiile și.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI nr

Legea contabilitatii nr

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. I. - Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1 Proiectul de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilitatii nr.82/1991 a fost adoptat, marti, de Camera Deputatilor. Astfel, raportarile contabile semestriale ar putea fi intocmite si depuse la Ministerul Finantelor publice doar de persoanele juridice care au realizat o cifra de.. Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020. Pana acum, legea contabilitatii impunea tuturor operatorilor economici intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a altor raportari contabile anual II din Ordonanta Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 245 din 21 decembrie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 6 feb. 2017 LEGEA nr. 82/1991 - Legea.

Model Declaratie De Conformitate 2017 - vbgb

Art. I. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins LEGEA nr. 82/1991 Legea Contabilitatii LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 Legea contabilitatii nr. 82/1991 precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor prevazute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu. LEGEA nr. 82/1991 a contabilitatii, Actualizata 2014. Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale). Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea. ORDIN nr. 2.226 din 27 decembrie 2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata (actualizat pana la data de 1 ianuarie 2010) 2010-01-01 - Modificat de ORDINUL nr. 3.420 din 21 decembrie 2009 II şi III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 259/2007: Art. II. - (1) Aplicare in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. I Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1