Home

Izvoarele dreptului feudal în moldova țara românească și transilvania

 1. c) Nu în ultimul rând, studiul dreptului românesc facilitează înţelegerea dreptului modern, actual, de la noi, în măsura în care ştiinţa modernă a dreptului rămâne solidară cu aceea a rânduielilor vechi, graţie coordonatelor constante parcurse şi stabilite prin analiză în structura legislaţiei actuale
 2. Țara Românească sau Rumânească, cunoscută istoric și ca Ungro-Vlahia (Zemli Ungrovlahiskoi în actele slavone), iar în limbile străine Valahia (în germană Walachei, în engleză Wallachia, în franceză Valachie...,) este un stat apărut în Evul Mediu, al cărui teritoriu a fost inițial limitat în nord de Munții Carpați și de o linie pornind din Munții Vrancei până la.
 3. A Garden of Roses. Women from the Romanian Principalities and Transylvania, 17th-19th C This book was born out of the authors' wish to explore one particular type of social experience in the Romanian Principalities and Transylvania of the old regime
 4. Ștefan cel Mare a fost un mare sprijinitor al culturii și al bisericii, ctitorind un număr mare de mănăstiri și biserici atât în Moldova, cât și în Țara Românească, Transilvania sau la Muntele Athos. Pentru aceste merite a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română, cu numele de Ștefan cel Mare și Sfânt, la 20 iunie 1992
 5. Contribuție la studiul finanțelor medievale în Țara Românească și Moldova. Petre P. Panaitescu. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 2 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Tezaurul domnesc. Contribuție la studiul finanțelor medievale în Țara Românească și Moldova

Țara Românească - Wikipedi

Imunitatea boierească în Evul Mediu. Una dintre instituţiile feudale fundamentale este imuni­tatea. Imbrăcînd forme variate, această instituţie s-a dezvol­tat peste tot unde societatea a avut la bază relaţii de producţie feudale. Apariţia acestei instituţii este strîns legată de proprietatea funciară privată cu caracter feudal - (în Evul Mediu, în Țara Românească) dare în cereale percepută în secolele al XIV-lea și al XV-lea; - unitate de măsură de capacitate pentru cereale și poame, egală cu cea 100 de grame. cichirgiu - cofetar; cel care ducea tăvile cu dulceață la curtea domnească Este vorba despre co­lonizarea sau, poate mai co­rect spus, de emigraţia sub­stanţială a valahilor (exo­nimul cu multiple trans­li­te­raţii regionale după care a fost cunoscută populaţia românească sau neolatină în Evul Mediu) din Maramureşul istoric, Transilvania şi, nu în ultimul rând, din Moldova în zonele montane şi. Pravila va rămâne și un simbol al unității naționale a neamului românesc, prin tipărirea ei în cele două ediții destinate românilor din cele două țări surori; Transilvania și Țara Românească [68] și, mai mult ca sigur, ecoul și efectele ei au ajuns și în Moldova Raporturile dintre stat și Biserica Ortodoxă Românii s-au format ca limbă și popor în zona carpato-dunăreană, din sud-estul Europei, la începutul erei nostre, din conviețuirea dintre băștinașii geto-daci[1] și cuceritorii romani[2], în condițiile create în cadrul provinciei romane Dacia Felix, organizată din punct de vedere administrativ, funciar, religios și militar după.

Tipăriturile lui Coresi au circulat nu numai în Transilvania, ci și în Țara Românească și în Moldova, bucurându-se de un prestigiu cu mult mai mare decât îl aveau manuscrisele. Utilizând graiul din Țara Românească și sud-estul Transilvaniei, textele coresiene au adus o contribuție importantă la formarea limbii literare. foto (captura video) si articol - youtube.com. Una dintre tezele foarte dragi ale demitizatorilor de profesie estea aceea potrivit căreia românii din Evul Mediu, împărțiți în cele trei regate - Moldova, Țara Românească și Transilvania, nu aveau conștiința apartenenței la același neam, nu erau conștienți de faptul că sunt un același popor Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale conține o colecție de periodice și cărți românești din domeniul științelor umaniste și sociale, editate de instituții publice de cultură. Platforma permite căutări avansate și oferă posibilitatea de a descărca conținutul publicațiilor în format pdf. ProEuropeana este un proiect al Institutului Național al Patrimoniului deosebit de cel roman În tipul etnic. moldovenesc se vede tipul dac Dacoromanii din partea sud-vestică (din. Ungrovlahia) prezintă urme puternice de. sînge roman, iar cei din partea nord-estică, din Moldova, dimpotrivă, ar fi de sînge. dac, amîndouă, după regiunea fiecăreia, mai mult sau puţin amestecate cu sînge slav». D. Statul românesc Țara Românească, de exemplu, a beneficiat de un transfer de populație românească din Transilvania, care s-a deplasat la sud de Munții Carpați, deplasare care este numită descălecat. În teritoriul dintre Munții Carpați și Dunăre formațiunile politice atestate de izvoarele istorice s-au aflat în conflict cu.

(PDF) Grădina rozelor

Convocată la Sibiu (10/23 ian. 1905), Conferința P.N.R. alege un nou program politic: recunoașterea poporului român ca națiune alcătuitoare în stat, căreia să i se asigure dezvoltare etnică și constituțională, respectarea legii despre egala îndreptățire a naționalităților, garantarea prin lege a dreptului de întrunire și. Cele mai vechi atestări documentare ale termenului de rumun/rumîn cunoscute în mod cert sunt conținute în relatări, jurnale și rapoarte de călătorie redactate de umaniști renascentiști din secolul al XVI-lea care, fiind în majoritate trimiși ai Sfântului Scaun, au călătorit în Țara Românească, Moldova și Transilvania Pr. centru meșteșugăresc și comercial din S Transilvaniei, B. a întreținut strînse relații comerciale cu Țara Românească și Moldova. În sec. 16 a devenit un important centru cultural românesc (activitatea tipografică a diaconului Coresi, școala de la Biserica Sf. Nicolae din Șchei) și săsesc (umanistul J. Honterus) Dar uită ori poate chiar nu știu că Xenopol avea pică pe N. Densușianu, pentru că acesta, în 1885, în revista Țera Noue, Nr.2 și 3, cu documente în mână, a combătut cu deplin succes părerile istorice ale d-lui Xenopol: că Bulgarii în vechime ar fi domnit timp îndelungat peste Țara Românească, Moldova și. Urmuz Argesis. January 10 at 6:23 AM ·. +7. Nicolae Uszkai. January 9 at 10:24 PM. S-a întâmplat în 10 ianuarie1493: S-a născut Nicolaus Olahus, cardinal, om politic, istoric şi umanist român de renume european din Transilvania; în 1562 a fost creat Cardinal al Bisericii Creştine Universale, de către Papa Pius al IV-lea, fiind.

PRAVILELE LAICE 91Au fost adoptate la jumătatea sec 17 aproape simultan şi cu from AA În anul 1600, când Mihai Viteazul restitutor Daciae a unit Moldova, Țara Românească și Transilvania, oștile sale au ajuns și la est de Prut. Sigiliul lui Mihai Viteazul Teritoriul dintre Prut și Nistru, în vremea lui Vasile Lupu, a fost placa turnantă a colaborării dintre Moldova și Ucraina, mai bine zis, dintre Vasile Lupu. incursiuni armate în Moldova. Din Transilvania la Dunăre și la Brăila prin Țara Românească se ajungea fie pe la Buzău, fie mai întâi coborând spre Câmpulung-Târgoviște și apoi urmând o direcție generală estică, urmând marele drum muntenesc pe sub dealuri (Murgescu, 1996), de la Câmpulung l Astfel diploma regelui Ludovic I şi retractul feudal în defavoarea lui în contextul politic creat de conflictul cu Ţara Românească şi Moldova, pe fondul situaţiei tensionate din Transilvania Țara Românească de la Basarab I Întemeietorul până la Mihai Viteazul,Ed. Academiei Române, București, 1970, pp. 39-45..

Ștefan cel Mare - Wikipedi

 1. Robii în Evul Mediu românesc. In cele mai vechi izvoare romîneşti scrise în limba slavonă, robii sînt desemnaţi cu termenul slavon celead' tra­dus în romîneşte cu cel de sălaş. In ceea ce priveşte conţi­nutul acestui termen nu există o unitate de vederi, unii istorici atribuindu-i sensul de familie, alţii de casă sau curte.
 2. In anul 1538, campania de represalii a sultanului Soliman Magnificul împotriva domnitorul Petru Rareș îi readuce pe turci în Moldova. Rareș pierde domnia și se refugiază în Transilvania.
 3. istraţia romană în 271 începând, totuşi, cu secolele III-IV d.Hr., perioadă în care au fost Transilvania, Moldova şi Ţara Românească
 4. 250. Agachi, Alexei. Țara Moldovei și Țara Românească sub ocupația militară rusă (1806-1812) (Moldavia and Wallachia under Russian military occupation (1806-1812)). Vitcu, Dumitru, prefațator ; Ioniță, Alexandrina, indice nume. Iași, 2008, 311 p

Dacă până la 1918, vechile provincii unite cu țara (Transilvania, Basarabia, Bucovina și Banat) s-au dezvoltat în cadrul unor norme, practici și sisteme juridice diferite, impuse de dominația străină și care se deosebeau ca spirit și principii de cele ale vechii Românii, ele trebuiau să-și găsească o fuziune organică în. Cronologia domnilor din ara Romneasc i Moldova, de la nceputul secolului XIV i pn la 1881 este o cronologie critic, indicnd izvoarele i bibliografia esenial care stau la baza datelor menionate. Cum se ntmpl de obicei dup mari acumulri bibliografice, a fost necesar o revenire la izvoarele de orice fel ale diferitelor perioade istorice, i aa. Terminologie și localizare geografică. Noțiunea Transilvania are sub aspect politico-geografico două accepțiuni distincte: prima se referă, într-un sens restrictiv, doar la regiunea intracarpatică delimitată de Carpații Orientali, Carpații Meridionali și, la vest, de Munții Apuseni.Această regiune a fost denumită în evul mediu Voievodatul Transilvaniei (țara de dincolo de.

Nicodim, nu a fost nevoie de aducerea unor clerici din străinătate, deoarece cei mai calificați în Țara Românească pentru a continua munca înaltului răposat au fost cei apropiați lui, începând cu rudele: nepoții Gherghi erau primii preoți capabili de așa ceva, ceea ce ei au și făcut, împreună cu anturajele lor. În Istoria. Eminescu şi Transilvania (sau Elogiul culturii naţionale româneşti) de Acad. Ioan-Aurel Pop . Lui Mihai Eminescu i-au adus laude toţi românii care l-au citit, de la cei ma

14 aprilie 1685, Cârţişoara - convenţia secretă dintre imperiali şi cancelarul Mihail Teleki (sprijin reciproc în lupta antiotomană); - 26 iunie 1686, Viena - tratatul de alianţă / tratatul hallerian, de la numele celui care l - a încheiat, Ioan Haller / [Transilvania acceptă protecţia împăratului Leopold I; - acesta îl recunoştea pe Mihail Apafi ca principe. Navigația maritimă românească - dificultăți și obiective în primii ani de după Primul Război Mondial (1918-1923) (Romanian maritime sailing - difficulties and objectives in the first years following World War I (1918-1923)). In: Analele Dobrogei, 2006-2008, nr. 9, p. 187-200. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Armată. Записи о balada Miorița написанные lufrontin. II. NUMELE MOLDOVA /continuare/ 7. Moldova şi moldovenii în gramotele ţării. În studiu

(PDF) Tezaurul domnesc

 1. Cartea Dunării. Jean Bart (C-dor Eug. Botez) adunase timp de o viață întreagă, un foarte bogat material relativ la Dunăre, de care voia să se servească pentru o lucrare complectă pe care o și începuse, tratând documentar toate chestiunile de ordin istoric, geografic, politic, economic, juridic și literar privitoare la acest fluviu
 2. După 1931,în agricultura românească au apărut fenomene noi legate de folosirea primelor de export,de introducerea unor culturi de plante industriale,realizarea unor ferme model,constituirea de monopoluri în ceea ce privește aprovizionarea și desfacerea produselor agricole.În pofida unor legi,ce au urmărit progresul agriculturii.
 3. A obţinut titlul de doctor în teologie, în anul 1968, cu teza Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XV-XVII. În aprilie 1970 a fost hirotonit diacon, iar un an mai târziu a fost hirotonit preot
 4. Motivul constă în faptul că artiștii majori au fost mai puțin folosiţi la aceste lucrări și picturile au fost făcute mai mult de diletanţi. / Întrucât necesitatea cultivării artei în Orient a fost abia recent recunoscută, acum au apărut condiții mai bune. În țara noastră, predecesorul meu în pictura diecezană, Bucewski, a.
 5. SUCEAVA. În 10 februarie 1388, luni, în prima săptămână a postului, Petru Muşat, domnul Moldovei, îi scria lui Vladislav, rege al Poloniei, stăpânitor al Lituaniei şi al Rusiei şi domn al mai multor ţări, ca să-i dea de ştire că i-a trimis un împrumut de 3.000 de ruble de argint, şi nu Read Mor
 6. Ţara Românească a Moldovei - căci acesta este numele cel mai vechi al domniei care s-a chemat pe urmă mai pe scurt: Moldova, - s-a alcătuit departe de malul Prutului, în colţul acela unde românimea din mai multe locuri s-a legat de la sine împreună, anume pe valea râului de unde a venit numele Moldova şi în jurul acelui vechi.
 7. În Republica Moldova, cu apă sfințită străzile pentru a combate, astfel, răspândirea molimei. În plus, clopotele vor fi trase în toată țara (și în diaspora) și se vor citi rugăciuni speciale în comun. A primit numele de Visarion. În ianuarie 1744 a venit în Transilvania şi a început lupta pentru apărarea Ortodoxiei.

Originea Gherga. 198. Românii din Balcani (xxxxx) Balcanii. Așa cum e general acceptată în spațiul Românesc influența creștină din Galileea încă din secolul I - prin apostolul pescar Andrei și anturajul său - legăturile dintre Orientul Apropiat (Canaan, Anatolia, etc.) și ceea ce e azi România au fost multiple și puternice de-a. Prin introducerea regimului fanariot în Principatele Române, Moldova şi Ţara Românească, Poarta otomană a urmărit consolidarea controlului ei asupra acestora în condiţiile în care în Transilvania se instaurase (din 1699, pacea de la Karlowitz) stăpânirea habsburgică iar în Europa de sud-est îşi făcuse apariţia, ca factor de. Acest proiect de lege încalcă Constituția României, art. 22, 26 și 53: În condițiile în care vaccinarea devine obligatorie, aceasta poate fi asimilată atingerii dreptului la viață și integritate fizică și psihică dacă produce patologie fizică, psihică sau deces, precum și torturii dacă se efectuează împotriva voinței.

Dr. NICOLAE STOICESCU Dr. FLORIAN TUCA !091DflÓri 10 . . 4 o www.dacoromanica.r Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Roma, în Maramureșul din primele decenii ale secolului al XVIII-lea și în Rusia Subcarpatică încă au mai activat în mod canonic trei episcopi. În lucrarea Ideologii politice și idealul democratic, Terence Ball și Richard Dagger definesc ideologia ca fiind un set coerent de idei care explică și evaluează condițiile sociale, ajută oamenii să își înțeleagă locul în societate și oferă un program pentru acțiune politică și socială Sunt enumerate trecătorile și pasurile care leagă județul cu regiunile și județele învecinate, fără a fi menționat rolul acestora în asigurarea relațiilor economice, sociale, culturale și umane dintre Transilvania, Moldova și Țara Românescă, deoarece orientarea economică a județului spre spațiul românesc extracarpatic.

moldovenii, şi muntenii, şi ardelenii se simţeau de acelaşi neam, dar Unirea lui Mihai Viteazul e mai mult o unire de tip feudal, o încercare de a acumula mai multe teritorii, de a avea mai multă forţă pentru a lupta contra otomanilor decât ce se întâmplă secole mai târziu, în 1918, cu această Mare Unire în cadrul unui stat naţional. În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum mai bine de o sută de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, pe baza principiului. În Constituția României în vigoare, la Capitolul II, art. 30, este prevăzută libertatea de exprimare cu toate valențele corespunzătoare. Prin urmare, la alineatele (1), (2) și (3) se vorbește despre inviolabilitatea dreptului la libera exprimare și interzicerea suprimării de orice fel a acestui drept pentru orice individ și orice.

Formarea Statelor Medievale Romanest

Când Papa Inocențiu al IV-lea a trimis un ambasador la curtea mongolă în 1246 pentru a se plânge de atrocitățile comise de armatele mongole în Polonia și Ungaria, i s-a spus că pedeapsa locuitorilor din acele țări era pe deplin meritată deoarece refuzaseră să i se supună lui Dumnezeu și Hanului; mai mult, dacă Papa însuși. 1658 - Noul domnitor Gheorghe Ștefan îl numește sulger (boier care se ocupa de aprovizionarea cu carne a Curții și a oștii) și îl trimite în misiune diplomatică în Țara Românească, spre a negocia un pact antiotoman cu vodă Constantin Șerban Basarab. 1659 - Urcă rapid scara ierarhică, devenind paharnic, apoi pârcălab

Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Sfinţii Sava, Trifon şi Marina Biserica Sfântul Sava Casă reînnoită în capitala Moldovei pentru Sfinţii Sava, Trifo, Author: Grigore Radoslavescu, Length: 474 pages, Published: 2015-02-1 O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Oprea ajuns conducătorul atelierului tipografic -Macarie și Liubavici au venit în Țara Românească - l-a ajutat pe Coresi să-și înjghebeze propria tipografie la Brașov. Acești trei ucenici ai lui Liubavici sunt primii tipografi români formați în Țara Romînească care vor fi precursorii introducerii limbii române în Biserică Lucrări publicate: Epopeea Independenţei României în conştiinţa vâlcenilor (2003), Spiru C. Haret - apostol al conştiinţei naţionale (2008), Haretismul în cultura românească. Judeţul Vâlcea (2008); în colaborare: Judeţele României socialiste, ed. a II-a (1972), Şcoala vâlceană (1979), Vâlcea - Monografie (1980. (În evul mediu, în Țara Românească și în Moldova) Titlu de mare dregător în ierarhia boierilor români, membru al sfatului domnesc; persoană care deținea acest titlu. Mare logofăt = (în Moldova) întâiul boier de divan, care conducea cancelaria domnească și, în lipsa domnului sau al mitropolitului, prezida divanul; (în.

Viena-n 4 mart 870. Domnilor şi fraţilor, În ziua de 15/27 august a.c. românii în genere serbează ziua Sântei Marie, vergina castă şi totuşi mama care din sănul ei a n Cu toate vitregiile la care au fost supuşi românii ca populaţie aservită de maghiari, ei, totuşi, au continuat să-şi păstreze modul de viaţă obştească din vechime, cultura spirituală, modul de organizare în instituţii de sorginte romană, cnezate şi voievodate, ca în Ţara Românească şi Moldova, şi să ofere, în.

ref> Anul Internațional al Cristalografiei Anul orașelor Umeå și Riga numite Capitale Europene ale Culturii Evenimente Ianuarie 1 ianuarie Letonia a adoptat oficial moneda euro devenind cea de-a 18 țară din Zona euro Grecia a preluat președinția Uniunii Europene Cetățenii români și bulgari au acces nerestricționat la piața muncii din. 1. 2 Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române. 3. 4 Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române Suceava 2014. 5 Redakcja naukowa polskich tekstów historycznych. Dr. med. Alexandru Victor Culcer. Amintiri dictate în 1972 soției sale, Ersilia Culcer. Epoca 1935 copiat caiet 4. 1 Căpitanul vasului a fost un ungur din Odorheiul Săcuiesc și s-a numit Sász János - și pe limba italiană - fiindcă și-a schimbat numele a fost Giovani Sassi - S-a căsătorit cu o italiancă și avea doi copii A fost odată în America (titlul original C'era una volta in America, în engleză 'Once Upon a Time in America') (1984) este un film epic - ultimul al regizorului italian Sergio Leone, avându-i pe Robert De Niro și James Woods în rolurile principale. Nou!!: Europa și A fost odată în America · Vezi mai mult » A treia Rom În Karczowka 24 de polonezi sunt legați cu sârmă ghimpată apoi împușcați sau înnecați În comitatul Luboml 500 de polonezi sunt uciși într-un masacru de 3 zile al ucrainienilor Un preot rănit în comitatul Brzezany este plasat lângă o șosea și este folosit de către unitățile sovietice care trec pe acolo ca țintă O sută de.

Ţara Românească Arhive - Uniti Schimba

În Moldova, în 1646, Eustache a elaborat la porunca domnului Vasile Lupu Cartea românească de învăţătură, prima codificare legislativă cu caracter laic din istoria dreptului românesc. Ea a fost tipărită la tipografia mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi Structura statală şi izvoarele dreptului în perioada 99 perioadă în care are loc organizarea statului feudal iar din perspectiva istorică a dreptului ne aflăm în faza conturării dreptului feudal, Științifică, București, 1980, p. 87-90. 124 P. P. Panaitescu, Obștea țărănească în Țara Românească și în Moldova. 1322 Sunt menţionaţi în Moldova cnezi si voievozi sub numele de puternici ai locului. 1322 Revolte ale ţăranilor români în Transilvania, aceştia atacă moşiile mănăstirii de la Cârţa, in urma instituirii dijmei bisericeşti 1323 Restaurarea Dinastiei Asan

Acesta este motivul pentru care românii din Transilvania și-au ocolit frații rasiali care locuiau în propriile țări (Moldova și Țara Românească) în afara acestui amestec etnic. Distorsiunea istoriei: Memoriile maghiare au denaturat istoria insinuând ideea că românii au venit în Transilvania cu 400 de ani mai târziu decât. În anul 1859, datele de 5, respectiv 24 ianuarie, au însemnat dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan-Cuza în Moldova și Țara Românească și implicit unirea celor două principate. Acest eveniment a avut un caracter unitar și democratic, iar în urma sa, voința populară a fost pusă la rang de lege Marile alianţe politico-militare în lume -î nceputul secolului al XX ‑ lea a fost marcat de lupta de constituire a noi zone coloniale și de dominație, precum și de exacerbare a sentimentului national Alianța Puterile Centrale s-a constituit -în 1882, din Germania, Austro ‑ Ungaria și Italia, s-a înființat Tripla Alianță sau Puterile Centrale, avea inițial scop defensiv, fiind.

Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi

1067-1071 Triburile cumane pătrund în Moldova, Transilvania şi apoi în Muntenia. 1066 Vlahii sud-dunăreni (urmaşi ai dacilor - cronica lui Kakaumenos) sunt principalii animatori ai unei răscoale în Larissa, Tesalia Având în vedere cantitatea mare de tetradrahme Macedonia Prima şi Thasos descoperite în Dacia intracarpatică (Transilvania), cercetările arheologice au scos în evidenţă importanţa politică şi economică în special a câtorva zone, în a doua jumătate a secolului al II-lea a.Chr. şi prima jumătate a secolului I a.Chr., în.

Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc, redactor-șe RESURSE-SUPORT PENTRU LECȚIILE DE ISTORIE LA CLASELE A XI-A ȘI A XII-A - SEMESTRUL II 1. LECȚII CLASA A A XI-A: 1.1. FORME DE ORGANIZARE STATALĂ: În întreaga istorie întâlnim două forme de guvernare, monarhia şi republica. Monarhia este forma de guvernare în care funcţia supremă în stat este deţinută de o persoană (rege, împărat, principe, domnitor etc.

goții, popor germanic de origine iafetiană, stabilit în Scandinavia, care s-a așezat în apropiere de gurile Vistulei și apoi, în secolele III și IV, în Sciția și Dacia de est, iar o altă parte în Moesia și Asia Mică. În secolele al III-lea și al IV-lea, au reprezentat o mare problemă pentru imperiul Roman, începând cu. TARAPANÁ, tarapanale, s. f. (În evul mediu, în Moldova și în Țara Românească) Monetărie. - Din tc. tarabhāne. REBÉC, rebecuri, s. n. Vechi instrument muzical în formă de lăută cu trei coarde, folosit de menestrelii medievali și introdus în Europa de arabi Romanitatea românilor în izvoarele istorice eroice ale primilor conducători maghiari. În acest context sunt povestite şi expediţiile unor căpetenii maghiare în Transilvania, unde român se află cu aproape 60 de ani în urma anului 1918, în anul 1859, când sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Moldova și Țara Românească se.

Organizarea bisericii catolice în Transilvania, Moldova și Țara Românească. 1. Organizarea bisericii catorice în Transilvania. Biserica catolică din Transilvania era organizată în parohii, diaconate, arhidiaconate și episcopate. sec. XI (cca. 1015-1020) - înființarea episcopiei catolice de la Alba Iuli În 172 e.n., după ce au fost învinși in raidurile lor din 170-171 de trupele romane, costobocii nu mai constituiau o forță importantă. La acel moment, Cornelius Clemens, guvernatorul Daciei (recunoscut pentru calitățile sale de a exploata rivalitățile dintre triburile vecine Daciei), a reușit să dirijeze migrația triburilor Vandale ale asdingilor și lacringilor către teritoriul. Galeria de artă medievală românească cuprinde cel mai reprezentativ patrimoniu feudal al ţării ce ilustrează evoluţia artelor în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, din secolul al X-lea şi până în pragul sec. Al XX-lea (mobilier, textile, argintărie şi podoabe, ceramică, icoane, manuscrise, lucrări de sculptură.

Domnia în Țara Românească a obținut-o după ce fratele său este prins de austrieci. În timpul războiului turco-austriac (1716 - 1718), cei mai mulți dintre boierii munteni fugiseră în Transilvania și cereau împăratului austriac alipirea țării la Austria și numirea lui Gheorghe, fiul lui Șerban Cantacuzino ca domn Romanoslavica 47 nr. 2 Romanoslavica vol. XLVII, nr.2 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE ASOCIAŢIA SLAVIŞTILOR DIN ROMÂNIA. Filiala Județeană PROPACT Dolj Fota Alexandru, președintele filialei județene PROPACT Dolj În anul 1994 pe cont propriu am luat parte la aniversarea a unui an de la înfiintarea Sindicatului PROPACT, care a avut loc în comuna Căteasca Jud. Argeș. Aici am cunoscut personal pe domnul Profesor Dan Drăghici initiatorul acestui sindicat, pe domnul Profesor Universitar Emil Constantinescu.

CURS 13 ISDR - This is a course told by our professor at

/usr/share/onboard/models/ro_RO.lm is in onboard-data 1.0.0-0ubuntu4.. This file is owned by root:root, with mode 0o644.. The actual contents of the file can be. În Istoria Generală a Ştiinţei5 se menţionează însă existenţa la Sibiu a unui doctor Samuel Köleseri care, între alte lucrări ştiinţifice, a publicat şi un studiu despre extracţia aurului în Transilvania: O auraria romano-dacica, apărută in 1717. Acest dacica din titlu ne face să ne gândim la o origină româneasca a.

Referat Dreptul Penal Romanesc in Epoca Feudalismului

Ba din contra! Până la data de 16 august 2012, de pildă, au fost depuse 133.056 de proiecte, cu o valoare totală de 16.744,33 milioane de euro, deci cu 67% mai mult decât fondurile alocate - 10.015 milioane de euro, potențialii beneficiari manifestând un mare interes pentru programul FEADR 6 În Evul Mediu, românii au locuit în trei teritorii distincte din punct de vedere politic: Ţara Românească şi Moldova s-au constituit ca state independente, iar Transilvania a fost provincie autonomă a Ungariei, până la jumătatea secolului al XVI-lea, când a devenit şi ea stat. Cu tot acest destin statal diferit, Ţara. Satul Prundu Bârgăului, precum și întreg sistemul teritorial al ținutului este străbătut de cea mai importantă cale de comunicare între Transilvania, Bucovina și Moldova, de DN 17 ceea ce favorizează dezvoltarea lui socio-economică Alexandru Mironov în Ştiinţă şi Tehnică februatie 2012 ne atenţionează: In direct cu NASA: Munţii noştri aur poartă Asistăm în ultima vreme la o adevarată ofensivă mediatică - ziare, posturi de radio, dar mai ales clipuri la diverse televiziuni - care vrea sa ne convingă să ne aplecăm si să culegem miliardele de dolari pe care vrea să ni le ofere o companie, desigur. Uitați că în Germania e de 2-3% sau că în Albani, de exemplu, TVA-ul este mai nimic. În acest fel agricultorii și-ar putea cumpăra utilaje, terenuri și ar putea face lucrările la momentul potrivit. În agricultură trebuie să fii rapid, să faci lucrările la timp și să ai tot ce îți trebuie la timp pentru că altfel pierzi.

Artă militară românească (II) - ungurii

Sâmbătă, 26 iunie, începând cu ora 19:30, vocile celebrilor muzicieni ruși TURETSKY CHOIR și SOPRANO vor răsuna în Piața Unirii din Cluj-Napoca într-un concert impresionant care face înconjurul lumii - UNITY SONGS. La acest eveniment, spectatorii beneficiază de acces gratuit în baza locurilor rezervate online pe Eventim.ro și prin respectarea regulilor și condițiilor. Cartea sa despre perestroika, Perestroika și noua gândire pentru țara noastră și pentru întreaga lume, scoasă în anul 1997, a fost tipărită în tirașe de masă, în URSS, în SUA și în alte țări ale lumii. În total ai apărut 5 milioane de exemplare în 160 de țări, în 64 de limbi (p. 458) (În România s-a publicat. Patrioţi de pretutindeni, oşteni din orice neam, ţară sau religie - viitori Martiri- din orice popor, credinţă şi norod, primiţi această Invitaţie Dumnezeiască: Decât să murim prin tranşee, azile, spitale ca nişte eroiapreciaţi, ori contestaţi, mai bine, prin naşterea din nou (Ioan, cap.3) să ne dezarmăm de bombelecelui rău din Gal. 5/19-21 şi să ne. Oamenii vorbesc de niște vestitori înveșmântați în alb, care cutreieră țara și aduc porunca lui cum greşit s-a considerat în istoriografia românească, ci în jurul p.31. 16 C. Cihodaru, Observaţii cu privire la procesul de formare şi de consolidare a statului feudal Moldova în secolele XI - XIV, în Anuarul. Celelalte campanii s-au concretizat în studii risipite nu numai în Arhiva pentru reformă socială și în Sociologia românească, ci și în Această situație a făcut ca participarea grupurilor țărănești la mișcările pașoptiste din Moldova și Țara Românească Aceasta s-a aplicat prin legi speciale pentru Transilvania și.

„Români/limbă română- vechiul și adevăratul nume al

Ce nu s-a spus este cu adevărat interesant, adică faptul că turiștii israelieni, în orice țară din UE, cel puțin, sunt supravegheați, 24 din 24 de ore, de poliție și servicii speciale, atât în hotelurile unde sunt cazați cât și atunci când se deplasează în excursii, vizite, etc. Autobuzele cu care se deplasează sunt. Scribd este cel mai mare site din lume de citit social și publicar

Imunitatea boierească în Evul Mediu - Blogge

1 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Muzeul Universității Historia Universitatis Iassiensis III/2012 EDITURA UNIVERSITĂȚII ALEXANDRU IOAN CUZA IAȘI. 2 CONSILIUL EDITORIAL: Stefan Albrecht (Römisch Germanisches Zentralmuseum, Mainz) Pieter Dhondt (University of Eastern Finland, Joensuu) Dorin Dobrincu (Institutul de Istorie A. D. Xenopol al Academiei Române, Iaşi) Gheorghe. Deci este de dupa cadere si nu dinainte de cadere. Desi una este placerea care se ascunde in noi, ea este caracterizata in multe feluri. Placerea, spune Ilie Presbiterul, este situata in toate membrele corpului, nu pentru toate pare in egala masura de sacaitoare. Nu sacaie la fel pe toti oamenii I. 2. Românii În Dobrogea s-a produs un real proces de sinteză a elementului românesc, aici întâlnindu-se, de-a lungul timpului, românii autohtoni sau dicieni cu cei veniți de pe malul stâng al Dunării, din Țara Românească și Moldova și cu păstorii transilvăneni aflați în transhumanță