Home

Suma elementelor de pe fiecare linie a unei matrici c

Să se determine suma elementelor de pe fiecare linie. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte m numere naturale, reprezentând elementele matricei. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran n numere, separate prin câte un spațiu reprezentând suma elementelor de pe fiecare linie, de. Ordonarea elementelor de pe aceeasi line. Se bazeaza pe un algritm simplu care ia fieacare nuamr in parte de pe linia aleasa si il compara cu urmatorul numar. Algoritm de ordonare crescatoar

Astfel, valorile -4 și 5 vor da un total de 1 și -5 + -6 = -11. 2. Determinați suma elementelor de pe diagonala principală a matricei date. Diagonala principală a matricei rulează din colțul din stânga sus spre cel din dreapta jos. Toate elementele care stau pe această linie dreaptă se îndoaie împreună About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Datele se citesc din fişierul mat.in astfel: pe prima linie n şi m , apoi de pe suma elementelor de aceiaşi indici din matricile ce se însumează. 6 Parametri vor fi a,b,c (matrici), n,m,k numărul de linii şi coloane, astfel A nxm, B mxk, C nx

Suma elementelor matricei A (k) Sa se calculeze ce am scris eu in titlu pentru fiecare k€ {0,1,2} . Enuntul .Fie matricea A (k)= (1 1 1 a doua linie -2 xk xk^2 a treia linie -2 xk^2 xk ), cu k € {0,1,2} . x0=1 si x1, x2 sunt solutiile ecuatiei x^2+x-2=0, x1<x2. In fine,am incercat sa calculez suma elementelor,asa cum cer ei,dar nu mi-a iesit cout<<endl; //dupa fiecare linie terminata, trebuie sa trecem la alt rand} Probleme rezolvate: 1.) Afisarea elementelor unei matrici . Se citeste o matrice patratica.Sa se afiseze elementele de pe diagonala secundara,elementele de pe diagonala principala,elementele de sub/desupra diagonalei secundare/principala. #include<iostream.h> main( c) De a afisa elementele din matrice de pe diagonala principala d) De a afisa elementele din matrice de sub diagonala secundara calculează sub forma unei matrice rare suma C(n,m) a celor două matrice A și B și afișează sub forma unui tablou bidimensional matricea C(n,m). // elementul implicit al unei matrici rare este 0 return 0; }

C++ Cerința Se dă o matrice cu n linii și m coloane și

Probleme: a. parcurgerea cu prelucrarea elementelor b. prelucrare linie /linii c. prelucrare coloana/ coloane d. ştergerea unei linii e. ştergerea unei coloane f. probleme de generare g. schimbarea ordinii componentelor după diverse criterii h. matrice pătratice h.1 prelucrare diagonalelor h.2 prelucrarea zonelor delimitate de diagonale a. Parcurgerea cu prelucrarea elementelor 1 char C[20][12]; (declara o matrice de 20 de linii si 12 coloane continand caractere alfanumerice) Observatie: Numerotarea liniilor si coloanelor unei matrici incepe de la valoarea 0. Astfel, prima linie si prima coloana a matricii este linia si coloana 0, a doua coloana este 1, etc Suma se iniţializează cu 0, după care este incrementată cu fiecare din aceste valori de la fiecare dintre locațiile vectorului. P1.3 Să se realizeze un program ce permite citirea de la tastatură a unei matrice de numere întregi, de dimensiuni 10 x 20. Citirea matricei se va realiza cu ajutorul unei funcții. Să se afişeze pe Functiile void lines_sum si columns_sum afla suma elementelor matricei de pe fiecare linie, respectiv de pe fiecare coloana. Pe lânga setul standard de date de intrare (n, m, si X), functiile primesc un vector definit static cu maxim 30 de elemente, int y[30], si adresa unei variabile de tip intreg, int * Tablouri bidimensionale: Matrici-teorie Tablouri C++. Un tablou cu două dimensiuni se numeşte matrice. Declarare. int a [50] [100],n,m,i,j; Am declarat: - o matrice cu maxim 50 de linii şi 100 de coloane, numerotarea se face de la 0. - n- numarul efectiv de linii; - m-numarul efectiv de coloane; - i- contor pentru linie

, iar restul elementelor din matrice să fie egale cu 2 . Valoare lui n (număr natural , 2<n<23) se citește de la tastatură , iar matricea se va afișa pe ecran , cate o linie a matricei pe cate o linie a ecranului , cu spatii intre elementele fiecărei linii ( ca in exemplu ) Set 3 - matrici. 1. Se citeste o matrice cu n linii si m coloane si elemente numare intregi. Se cere: a)sa se determine elementele minime de pe fiecare linie. b)sa se numere elementele pare de pe perimetrul matricii. type matrice=array [1..100,1..100]of integer; var a:matrice

Ordonarea elementelor de pe o linie - ordonarea in matric

Sfat 1: Cum se găsește suma elementelor matricei

suma elementelor de pe conturul unei matrici - YouTub

Suma elementelor de pe diagonala prinicipala a unei matrice patratice C++. Pentru a realiza produsul elementelor pur si simplu in codul de mai sus initializam s=1 (pentru a nu inmulti cu 0) si, la linia 15, inlocuim semnul + cu *, astfel variabila s va memora produsul elementelor de pe diagonala principala a matricei date. Spor la. Construieste un vector b care contine elementul minim de pe fiecare linie a unei matrici A, de m linii si n coloane, cu: elemente numere reale, si apoi ordoneaza vectorul astfel obtinut. Rezolvare: Introducem matricea, apoi determinam elementul minim de pe fiecare linie a acesteia, element pe care-l transferam: in vectorul b Se considera o matrice cu n linii si n coloane astfel incat: -elementele de pe diagonale sa fie 4. -restul elementelor sa fie 3. Se cere afisarea acestei matrici, dimensiunea se citeste de la tastatura. Elementele vor fi afisate linie cu linie, cu spatiu intre fiecare element de pe aceeasi linie Fişierul de intrare cifdist.in conţine numărul n. Date de ieşire Fişierul de ieşire cifdist.out va conţine pe fiecare linie cifra si numarul de aparitii a acesteia in numar, separate printr-un spatiu. Restricţii Exemplu cifdist.in cifdist.out Explicatii 2342342444 2 3 3 2 4 5 Numărul ܾܾܾܿ݀ܿ݀݀݀݀ conţine ܿ cifr Sa se interschimbe zona din nord cu zona din sud a unei matrici . Scrieti un program care sa inlocuiasca elementul maxim de pe fiecare linie (primul maxim daca sunt mai multe) cu suma elementelor de pe coloana maximului

  1. 10. suma elementelor de pe o linie a unei matrici. 11. suma elementelor de pe o coloana a unei matrici. 12. afisarea elementelor de pe diagonalele pp si sec dintr-o matrice patratica . 13. *un cioban isi cumpara oi
  2. Pe următoarele m linii se află câte n numere întregi, reprezentând elementele matricei. Să se afișeze în fișierul dateOut.txt, pe primul rând, suma elementelor matricei de pe rândurile pare și, pe al doilea rând, suma elementelor matricei de pe rândurile impare. Prima linie a matricei se consideră pară (indexarea este de la 0)
  3. 3 Problema 4. Se consideră o matrice A de tip n*n, cu componentele numere întregi. Să se calculeze: - suma elementelor de pe diagonala principală; - produsul elmentelor de pe diagonala secundară

memoreze intr-un vector b sumele elementelor de pe fiecare linie a matricii ( b[i] va . reprezenta suma elementelor de pe linia i in matrice) . Se citeste de la tastatura o matrice a cu m linii * n coloane si elemente numere intregi . Sa se . copieze intr-un vector elementele pozitive aflate deasupra diagonalei principale in matrice Suma elementelor de pe fiecare linie a matricii este egală cu 1 (valorile de pe fiecare linie formează o distribuție de probabilitate) Daca probabilitatea de tranziție ar depinde de i atunci modelul nu ar fi omogen și nu ar fi suficientă o singură matrice de tranziți MATRICI ŞI DETERMINANŢI 1. MATRICI 1.1. Despre matrici Acest concept l-am întalnit înca din primul an de liceu, atunci când s-a pus problema rexolvarii unui sistem de două ecuaţii cu două necunoscute x, y, de forma ax by c . a x b y c ' ' ' Acestui sistem i-am asociat un teblou pătratic, care conţine coeficienţii necunoscutelor (în. Fişierele cuv1.txt şi cuv2.txt conţin cuvinte, câte un cuvânt pe linie în ordine alfabetică. Să se construiască fişierul cuv3.txt care să conţină toate cuvintele din cele două fişiere, în ordine alfabetică

Suma elementelor matricei A(k) - Forum AniDeȘcoală

a și c sunt compatibili pe prima dimensiune a și b sunt compatibili pe cea de-a doua dimensiune 3. Pe cei 2 vectori se poate aplica broadcasting daca ei sunt compatibili pe toate dimensiunile. 4. La broadcasting, fiecare vector se comportă ca și cum ar avea, pe fiecare dimensiune, lungimea maximă dintre cele două dimensiun 3) Maximul pe fiecare linie a unei matrice Sa se scrie programul care realizeaza determinarea elementului maxim de pe fiecare linie a unei matrice dreptunghiulara de dimensiuni nxm. E... 24) Functia Ackermann recursi În matematică, o matrice (plural matrice / matrici) este un tabel dreptunghiular de numere, sau mai general, de elemente ale unei structuri algebrice de tip inel.Prin generalizare, pot fi definite matrice cele care au mai mult decât 2 dimensiuni, ele numindu-se atunci matrici n-dimensionale.Dacă m=n, matricea este pătrat

Matrici Patratice Intrebare Despre Zone N S E V Alte Limbaje De Programare Devforum Ro . Mar 22 2020 Citireaafisarea unei matrice de dimensiune n se face cu 2 instructiuni for. Diagonala secundara a unei matrice c++. Afisati elementele din urmatoarele zone ale matricei. Afisati matricea si suma elementelor d. Datele se citesc din fişierul. 4) Daca numarul de linii este egal cu numarul de coloane, atunci matricea se numeste patratica. . Sistemul de elemente reprezinta diagonala principala a matricii A, iar suma acestor elemente se numeste urma matricii A notata Tr(A) . Sistemul de elemente reprezinta diagonala secundara a matricii A. Suma elementelor de pe diagonala principala a. Sa se scrie un program care calculeaza transpusa unei matrici A n*m (1 n,m 30). Solutie: #include <iostream.h> int n,m,i,j,a[30][30],b[30][30]; - suma elementelor de pe diagonala principala Se considera doi vectori x si y cu cate n elemente numre intregi fiecare. Sa se scrie un program C++ care sa calculeze urmatoarele valori : a) e. 3.10. Se da o matrice a de n linii si m coloane. Sa se determine vectorul v care contine suma elementelor matricii a de pe fiecare linie. Apoi sa se determine vectorul w care contine suma elementelor matricii de pe fiecare coloana. 3.11. Se da un text format din propozitii terminate cu caracterul punct Site-ul se doreşte a fi o culegere online de probleme de informatică, explicate şi rezolvate. Problemele sunt organizate pe anii de studiu şi pe capitole. Problemele specifice claselor IX-XI sunt rezolvate folosind C/C++, iar pentru clasa a XII-a folosind C# (Visual Studio 2010-2017). Site-ul va fi actualizat permanent, de aceea va rog sa.

3. Realiza i un program care determina cel mai mare divizor comun al elementelor situate pe fiecare coloan a unei matrice p tratice. 4. Fie mul imea de numere M={m1, m2, , m n}. Un tablou cu n linii úi n coloane se numeúte S trat latin dac fiecare element al mul imii M apare o dat úi numai o dat pe fiecare linie ú 7) Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<20) şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe chenarul exterior al matricei este egal cu suma dintre indicele liniei şi indicele coloanei pe care se află, iar fiecare dintre.

a) Să se afișeze pe prima linie a fișierului matrice.out valoarea maximă din matrice; b) Să se adauge o linie la sfârşitul matricei, fiecare element de pe aceasta linie fiind egal cu suma elementelor de pe coloana pe care se află. Matricea astfel rezultată să se afișeze în fișierul matrice.out . Exemplu: matrice.in 4 5 Autor Enun sunt dispuse pe mai multe linii ale fişierului de intrare, cele de pe aceeaşi linie fiind despărţite de câte un spaţiu. Se cere să se adauge după fiecare număr din listă cifra de control a numărului respectiv. Să se afişeze conţinutul listei înainte şi după modificare, fiecare afişare pe câte un rând. 6 Definiția inversei unei matrice. Fie , o matrice pătratică de ordinul și matricea unitate de ordinul. Definiția M31: Matrice inversabilă și inversa unei matrice. Matricea este matrice inversabilă dacă există o matrice astfel încât să aibă loc relația:. Matricea introdusă în definiția de mai sus se numește inversa matricei și se notează Primul exercitiu presupune modificarea/adaugarea de instructiuni unui cod existent pentru a realiza anumite lucruri. In momentul actual programul citeste o matrice si afiseaza suma elementelor de pe fiecare linie 3.Se da o matrice cu m linii si n coloane.Sa se memoreze intr-un vector b sumele elementelor de pe fiecare linie a matricii ( b[i] va reprezenta suma elementelor de pe linia i in matrice). 4.O matrice patratica cu n linii * n coloane se numeste triunghiulara superior daca toate elementele aflate sub diagonala principala sunt nule

Matrici - informatica

Această teoremă permite să calculăm determinantul unei matrici după oricare linie. Se va alege acea linie care are mai multe zerouri sau pe care se pot realiza (cât mai uşor) mai multe zerouri. Observaţie: Ţinând seama de proprietatea teorema precedentă are loc şi pentru coloane sub forma:. 2.4. Calculul inversei unei matrici. toate elementele dintr‐o linie sau o coloana ale unei matrici iar cuvantul end se refera la ultima linie sau coloana. Astfel sum (A(:,end)) calculeaza suma elementelor din ultima coloana din A. 1.1.4 Operatori aritmetic View p4.docx from PROGRAMACI 220 at TecMilenio University. Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică Departamentul Ingineria Software ș Suma elementelor de pe diagonala prinicipala a unei matrice patratice C++ Pentru a realiza produsul elementelor pur si simplu in codul de mai sus initializam s=1 (pentru a nu inmulti cu 0) si, la linia 15, inlocuim semnul + cu *, astfel variabila s va memora produsul elementelor de pe diagonala principala a matricei date Sa se determine suma elementelor pe fiecare linie si coloana a unei matrici in C sau Pascal - Se citeste m,n dimensiunea unei matrici A=(a[i,j])mxn de valori reale. Sa se determine suma elementelor pe fiecare linie si coloana. program matrice3; var la c

Tablouri bidimensionale ( matrici ) Informatica si Ti

Calculați suma elementelor de pe fiecare linie a unei matrici cu m linii si n coloane. - 840221 de la 1 la n, În care fiecare element aflat pe o linie imparä este egal cu suma dintre indicii liniei coloanei pe care se aflä fiecare element aflat pe o linie parä este egal cu cel mai mic dintre elementele aflate pe linia anterioarä pe aceea$ coloanä cu e numărul de linii și de coloane size [l,c]=size (h) Returnează dimensiunea. Dacă h este vector linie l=1, altfel c=1 [l,c]=size (A) Returnează numărul de linii în variabila l și de coloane în c. Tabelul 2.5. Funcții de determinare a dimensiunii unei matrici

Video: Tablouri bidimensionale - Matrici - Invata

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici

Rezolvare C/C++: Sa se calculeze suma elementelor de pe diagonala principala a unei matrice patrate si suma elementelor de pe diagonala secunara, de dimensiune n. Elementele matricei sunt numere intregi Deci, dacă aplicăm sum, prod pe o matrice vom obține suma elementelor de pe o coloană, respectiv produsul elementelor de pe o coloană a matricei. Funcția rem calculează restul împărțiri fiecărui element al matrici la scalarul ales. - Dacă scriem suma1 = sum(M(:)) se obține suma tuturor elementelor matrici. suma1 = 45. Î (Valoarea determinantului este egală cu produsul elementelor de pe diagonala principală). P 13. Dacă A, B 0 n C, atunci AB A det B (Determinantul produsului a două matrici pătratice este egal cu produsul determinanţilor acelor matrici). În particular det A *det An, n N. Teoremă. Determinantul unei matrici A este egal cu suma produselor.

Tablouri bidimensionale - matrici Informatica si TI

Folosind funcţia sum(A) se calculează un vector linie continand sumele elementelor de pe coloanele matricei A. Pe fiecare coloana se obţine aceeaşi suma, 34. Pentru a calcula suma elementelor de pe rândurile matricei o idee este de a utiliza funcţia de transpunere a matricelor, de a aplica apoi aceeaşi funcţie sum pe matricea transpusa. Pointeri. Adrese de memorie Valorile şi formatul adreselor de memorie depind de arhitectura calculatorului şi de sistemul de operare sub care rulează. => Din motive de portabilitate a programelor, dacă se doreşte declararea unei variabile care să conţină o adresă de memorie, nu se vor utiliza tipurile întregi.. În C s-a definit un specificator de format special: %p, pentr de existenţa unui singur tip de dată de bază, tipul matriceal având ca elemente valori reale sau imaginare. Spre deosebire de alte limbaje, variabilele nu trebuie declarate şi nici dimensionate. Varianta actuală a nucleului MATLAB este scrisă în întregime în C şi poate rula pe diferite tipuri de

matrici :: Informatica in lice

ultimul indice de linie/coloană se poate utiliza $. De exemplu matrice($,$-1) indică elementul de pe ultima linie, penultima coloană. Obs: indicii elementelor încep cu 1 • Modificarea unei matrici: o Modificare element: matrice(i,j)=valoar Programul afişează pe ecran tabloul construit, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, cu calculează diferenta dintre suma elementelor de pe diagonala principală minus suma elementelor de // de pe o linie a unei matrici m*n #include <iostream> using namespace std; int main() Accesând această pagină vei găsi toate aceste noțiuni generale despre matrice și astfel vei înțelege mai bine conceptul de matrice studiat la clasă sau, de ce nu, vei învăța lucruri noi în cazul în care nu ai studiat încă acest capitol.. Pentru fiecare noțiune introdusă vei găsi exemple ilustrative, care te vor ajuta să îți fixezi cunoștințele; în prima pagină vei. 18)cout<<Suma de pe diagonala secundara: <<ss; 19)} 2) Se considera o matrice patrata cu elemente numere intregi de dimeniunea n*n.Numarul n si elementele matrici se citesc de la tastatura.Sa se afiseze: a)suma elementelor situate deasupra diagonalei principale b)suma elementelor situate sub diagonala secundara. Rezolvare: 1)#include 2) 3.

Matrice. Operaţii cu matrice: adunare, înmulţire ..

Pentru a aduna doua matrice, se aduna fiecare pozitie de la A cu fiecare pozitie de la B ( primul + primul, al 2 1 0 21 . A M 3,2 (R ), B, A B M,3 (R ) Elementele scrise pe orizontala, formeaza o linie. Cele scrise pe verticala, formeaza o coloana. Deci , la matricea A : avem 3 linii : linia 1 = 2 0 linia 2 = 3 Mc1 - Să se calculeze suma elementelor de pe diagonala principală (adică urma unei matrici pătratice). Mc2 - Să se calculeze suma elementelor de pe diagonala secundară. Mc3 - Se dă x de la. Bilete programare - rezolvari. Se citeşte un vector cu n componente întregi. Se cere: a) Să se ordoneze crescător elementele vectorului; b) Să se permute circular stânga elementele vectorului ordonat cu o poziţie. Se citeşte o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere întregi număr n ca sumă de k numere naturale consecutive. • Să se scrie un program ce calculează suma a două matrici cu n linii şi m coloane. • Să se scrie un program care să determine elementul maxim de pe fiecare linie a unei matrici cu n linii şi m coloane. • Să se scrie un program ce calculează produsul a două matrici Comunitatea de organisme este descrisă printr-o matrice cu N linii şi N coloane, fiecare elementreprezentând o celulă care poate fi vidă sau poate conţine un organism. Fiecare celulă din reţea,exceptându-le pe cele de la periferie are 8 vecini. Naşterile şi morţile de organisme se produc simultan la începutul unei noi generaţii

Exercitii rezolvate in c# si c++ zeltera - Risipa de key

diversității aplicațiilor pe care le conține, fiecare dintre acestea fiind explicate pe baza Calculează suma elementelor unui vector Creează o regiune pentru imagini (vizualizarea grafică a unei matrice) Inserează o nouă linie de progra 1.1 Determinantul unei mat rice patr atice. de ordin cel mult t rei. 1.2 Aplicatii ale deter minantilor in. geometrie. 7/14/ 201 9 Deter m inant i Si Ap l ic ati i A le Deter m inant i lor. htt p:/ / sl i depdf. c om / r eader/f ul l / deter m inant i -si -apli c a ti i-ale-determin anti l or 2/22. Determinant ul unei matrice

Ordonarea elementelor de pe o - ordonarea in matric

• òCurg pe pagina de sus in jos •Se dezvolta arborescent •elementul unei matrici •i reprezinta linia, iar j coloana elementului citit •Tablourile si matricile se citesc element cu element!!! Blocul de iesire creşte la fiecare trecere prin blocul de incrementare Scrieți un program C care citește de la tastatură dimensiunea matricii (N și M), generează o configurație inițială aleatoare a populației de viruși și pe urmă afișează evoluția populației de viruși, așteptând apăsarea unei taste după fiecare etapă. Programul își va încheia execuția când utilizatorul va apăsa tasta 'x. Să se afişeze numărul elementelor negative, suma elementelor de pe linia pe care se găseşte elementul maxim al matricei şi numărul elementelor zero de pe diagonala principală. 9. Să se realizeze un program care să conţină funcţii pentru: - eliminarea unei linii dintr-o matrice - eliminarea unei coloane dintr-o matric Datele de pe o linie se termină printr-o pereche 0 0. După aceea urmează mai multe perechi de intersecţii între care se va determina distanţa minimă precum şi traseul de urmat. Ieşirea va fi formată din mai multe linii, fiecare corespunzând unei perechi de intersecţii. Exemplu. Intrare. 5. 2 6 4 7 0 0. 3 5 4 8 5 4 0 0. 2 2 0 0. 3 3.

fiecare linie de la stânga la dreapta, sä se obtinä sirul primelor pätrate perfecte impare, ordonat strict crescätor, ca în exemplu. Tabloul astfel construit va fi afisat pe ecran, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, cu câte un spatiu între elementele fiecärei linii. Exemplu: pentru 11=2, se va afisa tabloul aläturat Inversarea unei liste simplu înlănțuite. de Mick ianuarie 24, de Mihai-Alexandru mai 7, 2020. Algoritmul lui Kadane - Subsir de suma maxima. de Mihai-Alexandru mai 1, 2020. Analiza complexitatii unui algoritm in C++. de Mihai-Alexandru aprilie 19, 2020. Apăsând Sunt de-acord sau navigând pe acest website, ești de acord să. http://sfmaria.gl.edu.ro/site/Sub_programare.pd Mentionam ca formula de mai sus poate fi gasita si pe cale algebrica, si reprezinta un caz particular al principiului includerii si excluderii. Patrate 2 (clasa a 9-a problema medie) Mai intai sa completam matricea doar cu 1 si 5 astfel incat produsul elementelor de pe fiecare linie sau coloana sa fie 5