Home

Legea 210/1999 actualizata 2022

(la 04-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020) + Articolul 3 (1) Tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nașterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordată în. Forma aplicabila pentru 'Legea 210/1999' la data 24 martie 2018, valabila si azi LEGEA nr. 210 din 31 decembrie 1999 a concediului paternal (la data 31­dec­1999 actul a fost promulgata de Decretul 467/1999 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 (1)Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezenta lege, în.

LEGE 210 31/12/1999 - Portal Legislati

LEGE nr.210 din 31 decembrie 1999Legea concediului paternalTextul actului publicat în M.Of. nr. 654/31 dec. 1999. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. (1) Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut We would like to show you a description here but the site won't allow us HG 244 din 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 11 aprilie 2000. În temeiul prevederilor art. 6 din Legea concediului paternal nr. 210/1999

 1. Tags: concediu paternal de 15 zile concediu paternal codul muncii curs puericultura concediu paternal 5 zile Concediul paternal este reglementat de Legea 210/1999 si Normele metodologice de aplicare a Legii 210/1999 aprobate prin HG 244/2000. Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de aceasta lege, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului nascut
 2. la care a intrat în vigoare Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative ş
 3. II din LEGEA nr. 101 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2019, dispozițiile art. 14^1 alin. 7 nu se aplică în situația concediilor fără plată aflate în derulare la data de 16 mai 2019. În situația prevăzută la alin. 1 lit

LEGE nr.210 din 31 decembrie 1999 Legea concediului paterna

Legea 93/2019 pentru aprobarea OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in MOR 354/8.05.2019: 08/05/2019: Parlament: Link: OUG 111 / 8.12.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Actualizata cu Legea 89/2019 publicata in MOR 340/3.05. Conform prevederilor art. 4 din Legea 210/1999 si ale art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 210/1999, aprobate prin HG 244/2000, tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la ingrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal platit de 15 zile lucratoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5. -----Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 22 mai 2002, dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21. Legea 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011! 2019 12-16: HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)! 2019 07-26: Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii! 2019.

Lege

Tags: legea nr. 78/2018, legea nr. 80/2018, cresteri salariale, personal didactic, legea concediului paternal nr. 210/1999, legea-cadru nr. 153/2017 I. In Monitorul Oficial nr. 276/28.03.2018 a fost publicata Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala În M. Of. nr. 50 din 18 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 14/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români (M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016).. Art. I din Legea nr. 14/2018 prevede faptul că se aprobă O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea și.

Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Lege 33/2020 31.03.2020 --34. PL-x 407/01.10.2019 Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii; Legea 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; OUG 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normativ Concediul paternal se acorda in conditiile Legii nr. 210/1999 a concediului paternal, publicata in Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999 si a Hotararii Guvernului nr. 244/2000, care reglementeaza normele de aplicare a acestui act normativ, in scopul de a asigura participarea efectiva a... mai mult. 17-Oct-2018

Legea 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor Legea concediului paternal nr. 210/1999 ; care reglementează acordarea concediului paternal, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea nou. Legea nr. 33/2020 pentru completarea L. concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termen Concediul paternal este reglemenat de Legea nr.210/1999 prind concediul paternal si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.210/1999, aprobate de HG nr.244/2000, care prevad ca tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare - Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Codul muncii. Legea dialogului social si legislatie conexa cuprinde Codul muncii (Legea nr. 53/2003), Legea dialogului social (Legea nr. 62/2011), precum si o serie de acte normative frecvent utilizate de specialistii dreptului muncii, anume: Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca; Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului.

La nașterea unui copil, chiar dacă este mai puțin cunoscut, și tații au dreptul la mai multe zile libere plătite pentru îngrijirea noului membru al familiei. Acest concediu se numește concediu paternal și, în anumite condiții, poate ajunge la o durată de aproximativ trei săptămâni. Din 2020, de acest tip de concediu pot beneficia mai multe categorii de salariați, inclusiv. salvare Salvați Legea 210_1999.doc pentru mai târziu. 0 vizualizări. 0 0 voturi pozitive 0 0 voturi negative. legislatie-2019.docx. Legea 193_2000.docx. Engleza. Engleza. Legea Asoc de Proprietari 230_2007. Lege 161_2010.docx 14 Februarie 2000 Forma actualizata valabila la data de 22 Martie 2013 Prezenta forma actualizata este. f) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de moneda electronica, mai putin valoarea monetara prevazuta la art. 3 din respectiva lege. (la 15-07-2020 Articolul 2 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 1 iulie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 620 din. Dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 210/1999 stabilesc ca, in cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal platit de 5 zile lucratoare

Legea nr. 210/1999 va fi modificata, astfel incat concediul paternal sa fie majorat de la cinci zile la 10 zile lucratoare. Avantajul este conferit de Directiva 2010/18/UE. Mai mult, concediul paternal de 10 zile lucratoare (standard, fara absolvirea cursului de puericultura) poate fi acordat de mai multe ori I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 161. 161/03.

Ședința Camerei Deputaților: Actele normative aflate pe ordinea de zi: 6 februarie 2019 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților - Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea. Concediul paternal este reglemenat de Legea nr.210/1999 prind concediul paternal si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.210/1999, aprobate de HG nr.244/2000, care prevad ca tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare • Legea nr.210/1999 privind concediul paternal; • HG 244 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 • ORDONANTA nr. 25 din 26 august 2014 (*actualizata*) privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative. LEGEA nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modif. LEGEA nr. 210/1999 privind concediul paternal cu modif. LEGEA nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modif Legea concediului paternal [210/1999] Legea educatiei fizice si sportului Ordonanta pentru prevenirea si combaterea violentei in sport [11/2006] Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport [299/2006] Legea contenciosului administrati

HG 244 din 2000 Norme de aplicare a Legii concediului

 1. LEGEA nr. 210 din 31 decembrie 1999 a concediului paternal Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege. Art. 1 (1)Concediul paternal se acordă in conditiile prevăzute de prezenta lege, in scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la ingrijirea noului-născut
 2. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. (2) Persoanele și instituția prevăzute art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006 , cu modificările și.
 3. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind respingerea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial.
 4. Concediul paternal este reglemenat de Legea nr.210/1999 prind concediul paternal, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.210/1999, aprobate de HG nr.244/2000, care prevad ca tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare
 5. Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (republicata si actualizata) (r.1)! 2002 05-08: Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati (r.3)! 1999 12-31: Legea 210/1999 concediului paternal! 1991 03-2
 6. Concediul paternal se acorda in conditiile Legii nr. 210/1999 a concediului paternal, publicata in Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999 si a Hotararii Guvernului nr. 244/2000, care reglementeaza normele de aplicare a acestui act normativ, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea nou-nascutului

Concediul PATERNAL de 15 zile lucratoare se acorda o

LEGE 80 11/07/1995 - Portal Legislati

Legislatie Actualizata Resurse Umane Ghid de teorie si

Norma din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate CAPITOLUL I: Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1: Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate Art. 1 (1) Următoarele. CODUL MUNCII, LEGISLATIE CONEXA SI JURISPRUDENTA: OCTOMBRIE 2020 INCLUDE: NOILE MODIFICARI (LEGEA NR. 213/2020) 30 acte normative (integrale sau in extras) Index Decizii ale Curtii Constitutionale Recursuri in interesul legii Hotarari prealabile Dispozitii conexe JURISPRUDENTA RELEVANTA Editia a 10-a a lucrarii, Codul muncii, legislatie conexa si jurisprudenta (octombrie 2020), tiparita pe.

Concediu paternal. Se suspenda CIM in Revisal

 1. Concediul paternal este reglementat de Legea 210/1999 si Normele metodologice de aplicare a Legii 210/1999 aprobate prin HG 244/2000. Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de aceasta lege, in scopul de a asigura participarea efectiva a..
 2. ( art.13 (1) lit c din Legea nr.188/1999( r2) cu modificarile si completarile ulterioare si art.116 (1) din Legea nr.215/2001,republicata,actualizata) care coordoneaza,indruma si controleaza, urmatoarele compartimente functionale
 3. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (la data 26-Apr-2010 Art. 8, alin. (3), litera B. din capitolul I completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 36/2010 ) (4)Perioadele prevăzute la alin
 4. Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase / 184 Legea concediului paternal nr. 210/1999 / 185 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati / 18
 5. Cerere concediu dece
 6. Students also viewed Spete Dreptul Muncii I Spete Dreptul Muncii II Dreptul Muncii cursuri scrise după slide uri și dictare 1 12 2015 2016 Curs 7 - Lecture notes 7 Curs 8 - Lecture notes 8 ESEU Argumentativ Comunicare Mediere Juridica 202

LEGE (A) 64 11/10/1991 - Portal Legislati

Documente transparenţă decizională. ANUNT invitație 2019 ( descarca fisier in format pdf ). Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52 şi 544 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 (fisier in format pdf) în anul 2018 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2003 (fisier in format pdf) în anul 2018. Legea 210 Din 1999 Actualizata 2019. Legea Concediului Paternal Nr 210 1999 Actualizată 2020 Lege5 Ro. Veste Incantătoare Pentru Milioane De Romani Apar Alte 3 Tipuri De Concedii Fanatik Ro. Http Primaria Berbesti Ro Wp Content Uploads 2019 06 Decizia Curtii De Conturi Valcea Nr 14 Din 24 05 2019 Pdf Legea 210 Din 1999 Actualizata 2019. stirea cea buna steaua sufletului ep 20 stiri brasov accidente sorana cirstea roland garros 2020 spiru haret facultatea de psihologie sport azi la tv in direct sotia lui cheloo 2020 spitalul judetean pitesti contact. Save Image. Legea Concediului Paternal Nr 210 1999 Actualizată 2020 Lege5 Ro

Legea Concediului Paternal Nr 210 1999 Actualizată 2020 Lege5 Ro. Http Primaria Berbesti Ro Wp Content Uploads 2019 06 Decizia Curtii De Conturi Valcea Nr 14 Din 24 05 2019 Pdf. Legea 50 1991 Actualizata 03 01 2019 Legea 210 Din 1999 Actualizata 2020. Legea Concediului Paternal Nr 210 1999 Actualizată 2020 Lege5 Ro. Regulament 5 13 12 2019 Portal Legislativ. Https Www Cec Ro Sites Default Files Files Regulament Oficial Campanie Visa Platesti Si Poti Sa Primesti Pdf 8/6/2019 Legea 210_1999 1/2LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999privind concediul paternalEMITENT: PARLAMENTULPUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999Parlamentu

Astăzi In ședința De Guvern Completarea Legii Concediului Paternal Nr 210 1999 Si Abrogarea Art 10 Alin 7 Din O U G Nr 90 2017 Privind Unele Măsuri Fiscal Bugetare Modificarea Si Completarea Unor Acte Normative Si. Legea 50 1991 Actualizata 03 01 2019 Legea 210 Din 1999 Actualizata 2017. Legea Nr 33 2020 Pentru Completarea Legii Concediului Paternal Nr 210 1999 și Pentru Abrogarea Art 10 Alin 7 Din Ordonanța De Urgență A Guvernului Nr 90 2017 Privind Unele Măsuri Fiscal Bugetare Modificarea și Completarea Potrivit prevederilor art. 4 din Legea 210/1999 si ale art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 210/1999 , aprobate prin HG 244/2000 , tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la ingrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal platit de 15 zile lucratoare, prin majorarea duratei concediului paternal de. 1.Concediul paternal reglementat de Legea 210/1999 si HG 244/2000:-se acorda la cerea tatalui,in primele 8 saptamani de la nasterea copilului,la care se anexeaza copie xerox de pe certificatul de nastere a copilului. - durata acestui concediu este de 5 zile sau 15 zile daca are atestat de la medicul de familie ca a urmat cursul de puericultura

Legislatie actualizata si adnotata - Rubinia

 1. HOTARARE NR. 244 DIN 10 APRILIE 2000 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII CONCEDIULUI PATERNAL NR. 210/1999In temeiul prevederilor art. 6 din Legea concediului paternal nr. 210/1999,Guvernul Romaniei hotaraste:ARTICOL UNICSe aproba Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta.
 2. Legea 114/1999 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi Deschide. publicat in M.Of. 297 din 25-iun-1999. Legea 149/1999 privind.
 3. Pages Liked by This Page. NXTHUB. WT
 4. Legea 210/1999 privind concediul paternal. i. Beneficiarul concediului paternal este tatal copilului nou-nascut. Prestatia reglementata. Legea reglementeaza dreptul tatalui copilului nou-nascut de a benenficia de concediu paternal sau de permisie, 353b12d dupa caz. Conditii de acordare
 5. Legea 210 din 1999. Legea 210 1999 concediului paternal publicată în monitorul oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999 parlamentul româniei adoptă prezenta lege. 190 1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare modificari si completari. 654 din 31 decembrie 1999

210 1999 modificări 1 puneri în aplicare 1 referințe 1 derogări 1 reviste 5 referințe în jurisprudență text publicat în monitorul oficial partea i nr. Legea concediului paternal nr. 188 1999 actualizata 2019 privind statutul functionarilor publici republicata actualizata 2019 prin legea 156 2018 pentru modificarea si completarea legii nr Concediu Paternal Legea 210/1999 Conform Legii 210/1999, mai exact art. 2 alin. (1) din Lege, concediul paternal este concediu platit, iar indemnizatia aferenta se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective. Potrivit prevederilor art. 4 din Legea 210/1999 si ale art. 6 din Normele.

Modificari legislative privind Legea nr

 1. Avand in vedere ca pentru toate apelurile competitive lansate pana in prezent pe POR 2014-2020, respectiv: • 2.1 A - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor • 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si..
 2. Random Posts. Legea 481 Din 2004; Legea Asociatiilor De Proprietari 2019 Pdf; Legea 416 Din 2001 Actualizata 2017 Pdf; Legea Dialogului Social 2017; Legea 70 2015 Actualizata 2019 Pd
 3. Completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999. Link-uri utile profesiei contabile. 2019 (158) decembrie (3 ) Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile.
 4. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cofinanarea acordat de la bugetul de stat pentru ali beneficiari dect cei prevzui la art. 5 alin
 5. Ca un beneficiu al tăților care vor să dedice cât mai mult timp familiei, Legea Concediului Paternal, Legea nr. 210/1999, oferă 15 zile de concediu taților care fac dovada asistării la cursurile de pregătire pentru naștere prin Atestatul de Puericultură
 6. Scribd este cel mai mare site din lume de citit social și publicar

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă și ..

In temeiul art. 257 - 262 din Legea 53/2003 - Codul Muncii modificata si actualizata cu Legea 40/2011 privind modificarea Legii 53/2003, fiind publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 31 martie 2011 radiere auto din oficiu puterea dragostei 6 decembrie 2019 rade ciob de oala sparta rata umpluta la cuptor radu pietreanu roxana pietreanu razboiul nu are chip de femeie razbunare pe tocuri ep 50 radu ștefan bănică camelia constantinescu