Home

Documente contabile obligatorii pentru societatile comerciale 2021

Registrele obligatorii care trebuie tinute de catre societati comerciale sunt: 1. Registrul unic de control - acesta este obligatoriu pentru societatile inregistrate la Oficiul Registrului comertului conform legii nr. 252/2003. Societatile sunt obligate sa tina cate un registru pentru fiecare punct de lucru inclusiv pentru sediul social Documentele contabile obligatorii pentru societățile comerciale. 1. Registrul unic de control - este obligatoriu pentru societatile înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, conform Legii nr. 252/2003, atât pentru sediul social, cât și pentru fiecare sediu secundar, în termen de 30 de zile de la înregistrarea la Registrul Comerțului. . Acest registru este utilizat pentru a. BlogulSpecialistului → Contabilitate si fiscalitate → Documente contabile obligatorii pentru societatile comerciale. Documente contabile obligatorii pentru societatile comerciale. Publicat de catre Www.contabilul.ro. documente contabile depunere declaratii societati comerciale D 392B prestari servicii Pentru primul contract de munca se depune la I.T.M. o documentatie specifica pentru obtinerea user-name si parolei. Registrul asociatilor - pentru o societate SRL Conform Legii 31/1990 societatile inregistrate ca S.R.L. trebuie sa tina registrul asociatilor cu toate datele de identificare a acestora si partile sociale detinute Registre obligatorii pentru societatile comerciale. Societatile comerciale sunt obligate sa intocmeasca si sa pastreze registre pentru identificarea si controlul diferitelor aspecte al activitatii acestora. Nu vorbim aici de registrele contabile: jurnal, inventar, Cartea Mare etc, ci de registrele administrativ - fiscale

Persoanele fizice care desfășoară activități independente, pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3254/2017 Registrele obligatorii utilizate în activitatea economică. Publicat de Elena Nicolii pe 10 octombrie 2018. Orice entitate, societate comercială sau persoan ă fizică autorizată, indiferent de activitate şi modul de funcţionare, a re obligaţia de a ţine şi completa anumite registre contabile. Registrele contabile sunt documente contabile obligatorii care evidenţiază operaţiunile. Toate societatile comerciale au obligatia sa intocmeasca anumite registre in care sa evidentieze operatiunile contabile efectuate. Ne-am gandit sa inventariem astazi principalele registre care nu pot lipsi dintre documentele unei societati comerciale, indiferent de activitatea pe care aceasta o desfasoara

Documente contabile obligatorii pentru asociatiile de Pune o întrebare. Registre obligatorii pentru societatile comerciale . Economie&Finante 19 Februarie 2008 . Obligaţiile asociaţiilor de proprietari în 2016 . Salarizare, taxare & relația cu statul 19 Ianuarie 2016. Prin urmare, situatiile financiare prescurtate sunt verificate de catre cenzori la societatile comerciale pe actiuni, cu exceptia celor pentru care situatiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar - obligatoriu, prin efectul legii sau conform optiunii adunarii generale, dupa caz si la societatile cu raspundere limitata, daca s-a. Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Mai jos prezentam o lista de documente /situatii care ar trebui intocmite sau revizuite anual . Nu este o lista a registrelor obligatorii contabile, fiscale sau ale societatii ci o serie de documente/lucrari -unele obligatorii pentru orice societate iar altele optionale : 1 Operatorii economici (societatile comerciale) care in exercitiul financiar precedent (2017) au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2018 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel mai tarziu la data de 16 august 2018

Registre obligatorii societati comerciale - Contabilitate

Conform art. 35 alin. 4 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, in situatia incetarii activitatii (existentei) societatii, situatiile financiare anuale, registrele contabile, precum si celelalte documente contabile obligatorii (inclusiv statele de salarii, care trebuie pastrate timp de 50 ani) se predau la arhivele statului Trebuie sa fim atenti, cheltuielile de cazare nu sunt deductibile fara documente justificative pana la 45 lei/zi. Aceasta limita este valabila numai pentru institutiile publice nu si pentru societatile comerciale sau PFA. Cheltuielile de cazare, pentru a fi deductibile, trebuie sa fie efectuate cu documente justificative Seminarul se adreseaza economistilor din societatile comerciale care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016

Auditarea situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale este o obligatie legala instituita pe de o parte de Reglementarile contabile, iar pe de alta parte de Legea 82/1991, privind legea contabilitatii, si Legea 31/1990, privind societatile comerciale. Prevederile acestor acte normative sunt completate de prevederile Legii 162/2017, privind auditul statutar al situatiilor financiare a Registre obligatorii pentru societatile pe actiuni - conform Legii 31/1990, societatile pe actiuni trebuie sa tina urmatoarele registre: a) un registru al actionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi varsamintele facute.

Reguli de arhivare a documentelor contabile si actelor firmei in 2016 - OMFP 2634/2015. Va reamintim ca incepand cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat in vigoare prevederile aduse de OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 910/09.12.2015. Astfel, de la 1 ianuarie 2016 se modifica mai multe. 2.Registrele contabile si formele de inregistrare in contabilitate. Datele privind operatiile care se produc în activitatea unei unitati, consemnate în documentele justificative, sunt înregistrate în ordine cronologica, grupate si sistematizate în cadrul unor formulare denumite generic registre. a - Notiunea si clasificarea registrelor LEGEA 31/1990, Actualizata 2017, privind societatile comerciale. Titlul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți cu personalitate juridică, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi

În ședința Cabinetului de miniștri care a avut loc astăzi, 23 octombrie, au fost aprobate modificări la Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2010. Prevederile care au fost modificate țin de cuantumul indemnizaţiilor lunare şi recompenselor anuale ale persoanelor care desfăşoară activitate de. Pentru societatile comerciale care, potrivit prevederilor art. 17 din Legea 31/1990 au obligatia de a inregistra, la inmatriculare si la schimbarea sediului social, documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de a obtine certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social, a fost emisa Procedura de solicitare si emitere, in format. Potrivit legislatiei financiar-contabile in vigoare, in Romania, societatile comerciale, indiferent de forma lor juridica, au obligatia sa-si inregistreze operatiunile economico-financiare si sa prezinte documente financiar-contabile doveditoare, pe suport fizic de hartie sau in format..

Societati comerciale Expert Manage

Astfel cum prevede art. 44 din aceiasi lege, societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic Date informative Reglementari contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial Legislatie martie 2012: Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale Consolidarea situatiilor financiare in Romania. Inregistrari contabile

Contraventii si sanctiuni prevazute de Legea contabilitatii. 03-Mar-2020. 2221. Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat recent un nou ghid, privind intocmirea si utilizarea principalelor documente financiar - contabile si obligatiile referitoare la intocmirea raportarilor anuale prevazute de Legea contabilitatii Obligația de a ștampila contracte/documente/facturi. - pe documentele sau orice alte înscrisuri emise în relațiile între acestea, cu alte persoane fizice, juridice sau alte entități. În consecință, orice document emis de sau încheiat între persoane private (PFA, societăți comerciale, ONGuri, etc.) este valabil și fără ștampila

Registrul de evidenta fiscala este unul dintre registrele obligatorii pentru societatile comerciale. Obligatia de a-l completa a fost introdusa si in Codul fiscal de la 1 februarie, pana acum ea nefiind mentionata in acest act normativ 2015-01-03 - Data intrari in vigoare 1 martie 2015 2015-01-03 - Abrogă OMFP 1040/2004, Anexa nr. 2 la OMFP 3.512/2008, OMFP 2.410/2007. 2015-02-24 - Publicat in M.Of. nr. 139 din 24.2.2015. ORDIN nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simpl Cerere de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 1144/1672/2017 modificat prin. Regula se aplică o singură dată la trei ani, pentru fiecare contravenție în parte, începând de la data aplicării prevederilor Legii prevenirii nr. 270/2017. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, organul de control are obligaţia să reia controlul şi să completeze partea a II-a a.

Potrivit art. 36 din legea 82/1991 termenul de depunere a situatiilor financiare anuale este de 120 zile pentru societatile comerciale , deci termenul de depunere a acestora expira dupa ce paratul a intrat in penitenciar si a fost in imposibilitate obiectiva de intocmire si depunere a documentelor contabile De regula holding-ul stabileste directive obligatorii pentru societatile aflate sub controlul sau pe linie financiara, de management si de comercializare a produselor. Capitalul societatii de tip holding este in mod obisnuit mult mai mic decat capitalurile insumate ale tuturor societatilor controlate 1 - Societati comerciale: Indeplinirea mandatului de cenzor sa face cu respectarea Standardului profesional nr. 23 privind activitatea de cenzor la societatile comerciale (elaborat de CECCAR) precum si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop. pentru societatile comerciale, societatile. VI alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 22 septembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 237/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 11.

Registrele Obligatorii Dintr-o Societate Comercial

  1. GHEORGHITA MARIA DENIS 2017 DOCUMENTE SI REGISTRE OBLIGATORII IN DERULAREA UNEI AFACERI LA SC FIVE HOLDING S.A. CUPRINS Argument Capitolul I 1.Prezentarea generala a societatii. 1.1 Scopul si obiectul de activitate al societatii. 1.1.1. In caz de pierdere sustragere sau distrugere a unor documente contabile,se iau masuri de reconstituire a.
  2. Noile prevederi legale privind criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA se regasesc in Anexa nr.2 la Ordinul ANAF nr.2393/2016, publicat in M.O. nr.629 / 17.08.2016. Aceste criterii sunt valabile pentru societatile comerciale infiintate in baza Legii nr.31/1990, care solicita inregistrarea i
  3. In aceleasi timp, in bilantul intocmit pentru anul 2018 (ultimul bilant intocmit), se poate observa o scadere a stocurilor - de la 6.941 lei la 3.533 lei - si o crestere a disponibilitatilor banesti - de la 5.349 lei la 25.537 lei - in timp ce datoriile au crescut la suma de 64.351 lei fata de anul 2017- fila 30

Registrele obligatorii, care trebuie tinute de catre societati sunt: 1. Registrul unic de control - este obligatoriu pentru societatile inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform Legii nr. 252/2003, Read more 1. Precizări preliminare. Numeroase persoane juridice şi fizice au neclarităţi cu privire la modul de arhivare (în format pe hârtie şi / sau în format electronic), termenele de păstrare şi actele normative prin care se reglementează modul de arhivare şi termenele de păstrare a documentelor financiar-contabile. Cum termenul de păstrare a unor documente este deosebit de mare, de.

Registre obligatorii pentru societatile comerciale - Fara

Începutul de an aduce în atenția agenților economici și discuția asupra măsurii în care compensările de creanțe se pot efectua doar prin intermediul Sistemului Informatic de Compensare (SIC), anul acesta într-o manieră diferită față de cei anteriori. Dacă în alți ani aceste discuții se purtau de regulă în exercițiul uzual al confirmărilor de solduri în derulare cu. Art. 6.4. Reprezentarea si administrarea societatii comerciale se realizeaza de catre administrator in limitele competentei stabilite prin adunarea generala a asociatilor in acord cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 - privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Servicii Contabile si Financiare Pentru PFA si Intreprinderi Individuale. Organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla Intocmirea jurnalelor legale pentru contabilitatea in partida simpla (registrul jurnal de incasari si plati, registrul inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie Potrivit OMFP nr. 470/2018, societatile comerciale, societatile/ companiile nationale, regiile autonome si institutele nationale de cercetare-dezvoltare trebuie sa depuna situatiile financiare si raportarile contabile pentru anul 2017 pana la data de 30 mai 2018

Registrele Obligatorii Ale Societatii Comercial

  1. Societatile care devin platitoare de TVA in cursul anului, pot opta pentru intrarea in sistemul de TVA la incasare, o data cu depunerea declaratiei 010 de inregistrare. Persoanele care nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei dar care renunta la aplicarea sistemului , pot depune declaratia intre 1 si 25 ale oricarei luni
  2. In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 , republicata, documentele contabile se arhiveaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile.
  3. Prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG m. 109/2011, privind guvernanta corporativä a întreprinderilor publice; Prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile art. 12.2 alin
  4. Contabilitate. < Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice, in care scop trebuie sa asigure inregistrarea.

Registrele obligatorii utilizate în activitatea economică

Norma 1/1994 ( NORMA Nr. 1 din 14 februarie 1994 privind selectionarea managerilor si incheierea contractului de management 1. mareste plafonul pentru impozit pe microintreprindere de la 100.000 euro la 500.000 euro - aceasta modificare intra in vigoare incepand cu 01.02.2017; 2. tot la microintreprinderi e stabileste o cota de impozit de 1% pentru societatile ce au 1 sau mai multi salariati si se abroga cota actuala de 2% pentru societatile cu un salariat

registre contabile - Explicăm legislația pentru milioane

Va reamintim ca 30 mai 2018 este termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile. Vom afla in continuare ce categorii sunt vizate pentru depunerea situatiilor financiare , cine sunt exceptiile, dar si adresa de la care poate fi descarcat formatul electronic Astfel au fost audiatate toate departamentele si toate procesele atat tehnologice cat si comerciale. Procedurile utilizate pentru testarea controalelor interne au inclus teste deconformitate a procedurilor, verificari ale arhivei cu privire la corectitudinea intocmirii documentelor contabile, reconcilieri cu clientii si furnizorii unde au fost. 07/02/2017 . Ce faci cand detii o firma si nu mai vrei sa desfosori activitate cu ea? Daca in trecut exista posibilitatea ca o firma sa fie abandonata de proprietari si sa fie ulterior uitata, in prezent legislatia fiscala prevede anumite consecinte nedorite in cazul in care firma nu este radiata la timp - Declaratia 100 pentru anul 2017. Cu versiunea anterioara se genera atat impozitul pe profit (cod 102) cat si impozitul pentru micro (cod 121) la societatile care au trecut in februarie 2017 la microintreprinderi. Actualizare 31.03.2017 Contabilitate - Ver.3.1.2 Scopul S.M.F. este realizarea de profit, prin asigurarea serviciilor financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite externe, rambursabile sau nerambursabile, gestionarii acestor credite, pentru regia autonoma si societatile comerciale rezultate din.

Ce registre contabile trebuie sa intocmeasca o societate

Noutăţi legislative 2013. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2030/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor Decizie de impunere din oficiu a fost publicat Monitorul Oficial. Conform art. 9 din H.G. nr. 1.860/2006, indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare in tara este de 13 lei. Asadar, suma maxima deductibila pentru societatile comerciale este de 13 lei x 2,5 = 32,5 lei/zi

Pentru cesionari, intrucat societatile reglementate de BNR nu erau dezavantajate din punct de vedere fiscal, noua modificare va avea un impact fiscal pozitiv in special asupra societatilor comerciale nereglementate,care pana in prezent nu puteau beneficia nici macar de avantajul deducerii provizioanelor Problemă întâlnită în practică: Având în vedere faptul că documentele sunt valabile fără ştampilă, rezultă că oricine poate elabora documente în numele tău iar tu eşti răspunzător în oricare dintre situaţii.. Punct de vedere al autorului. 1. Eliminarea obligației de a aplica ștampila pe documente a fost introdusă prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind.

Documente contabile obligatorii pentru asociatiile de

Auditarea situatiilor financiare anuale 2020 /interimare si audit intern - obligatorii pentru societatile comerciale - Reglementari contabile aprobate prin Ordin 1802/2014 30.09.202 documente care se Întocmesc pentru efectuarea ÎnregistrĂrii / scoaterii În / din evidenŢa plĂtitorilor de t.v.a. În cazul comercianţilor Cererea de eliberare a avizului pentru înregistrarea menţiunilor referitoare la luarea în / scoaterea din evidenţa ca plătitor de taxă pe valoare adăugată a comercianţilor

Pentru emitent, venitul este reprezentat de comisionul perceput ANGAJATORULUI, nu de valoarea intriseca tichetelor. [ads2] Din punct de vedere contabil - note contabile . Monografie contabila la ANGAJATOR - plata in avans a tichetelor de masa comandate 4092 = 5121/5311 9581.88 lei. Exemplu: 1000 TM * 9.35 lei/TM = 9350 lei Normele metodologice nr. 1/1997 privind procedura transformarii de catre societatile bancare a drepturilor de creanta in aport de capital la societatile comerciale cu capital majoritar de stat aflate in regim de supraveghere economico-financiara, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de. Ordonata 111/2013 abroga Legea 148/2012, publicata in monitorul oficial 509/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice . Prevederile OUG 102/2013 se modifica in sensul ca punctele 59-62 de la articolul 1 intra in vigoare incepand cu 1aprilie 2014. (fac referire la majorarea accizelor pentru carburanti) Cine semneaza propunerea de lege: USR, PNL, PSD, ALDE. Propuerea legislativa a fost inregistrata la Senat pe data de 3 mai 2017. Drumul pana la a deveni lege si a intra in vigoare este insa destul de lung: trebuie sa treaca prin comisiile competente ale Senatului, sa primeasca vot in plen, sa treaca prin comisii si la Camera Deputatilor si sa fie adoptata de plenul Camerei Deputatilor

Numirea cenzorilor la societatile comerciale

Monitorul Oficial - Acte precizari . PRECIZARI din 8 februarie 2010 pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12. Pentru a beneficia de finantare nerambursabila prin intermediul PRogramului Comert 2016, antreprenorii pot depune planurile de afaceri online, in intervalul 12-21 iulie, pe site-ul www.aippimm.ro. De acest program pot beneficia societatile comerciale sau societatile cooperative: microintreprinderi sau intreprinderi mici si mijlocii

Legea 31 2017: OUG 3 2015: Legea 139 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultur Pentru a putea inscrie in contabilitate elementele de patrimoniu este important sa existe niste reguli generale, stabilite in baza principiilor contabile de baza. Regulamentul de aplicare a legii contabilitatii stabileste astfel de reguli valabile pentru toate societatile, inclusiv pentru cele bancare Comisiile de cenzori, numite potrivit legii, precum si expertii contabili, contabilii autorizati cu studii superioare si societatile comerciale de expertiza contabila, care certifica bilanturile contabile ale societatilor bancare, au obligatia verificarii si certificarii transpunerii corecte a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31. OMFP 1719 din 25 februarie 2019 aproba nivelul accizei specifice la tigarete pentru perioada urmatoare. Conform art 1 al acestui ordin, nivelul accizei la tigarete pentru perioada 01 aprilie 2019- 31 martie 2020 se stabileste la 366.147 lei /la 1000 de tigarete. Publicat de Aneta Mitroi la 3/05/2019 01:14:00 p.m