Home

Codul civil contracte

Noul Cod Civil a adus modificari fundamentale contractelor. Pe de-o parte, au fost introduse elemente noi, care nu erau reglementate expres pana acum - impreviziunea, anteprecontractul (ca sa numim doar doua), iar pe de alta parte, anumite concepte - clauza penala, raspunderea contractuala, incetarea contractului - au suferit schimbari substantiale. Tocmai pentru ca noutatile sunt importante. © Ministerul Justiției, 2021 - Sugestiile și propunerile pot fi expediate la arij@justice.gov.m Art. 10 - Interzicerea analogiei. Art. 11 - Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri. Art. 12 - Libertatea de a dispune. Art. 13 - Renuntarea la drept. Art. 14 - Buna-credinta. Art. 15 - Abuzul de drept. Art. 16 - Vinovatia. Art. 17 - Eroarea comuna si invincibila. CAPITOLUL IV - Publicitatea drepturilor, a actelor si. Art. 1271 Impreviziunea Efectele contractului Contractul Noul cod civil 2011 Legea 287 2009 Terenul de aplicare a acestor norme va fi constituit din acele contracte cu executare succesivă, întinse pe perioade îndelungate de timp; a se vedea Conferinţele Noului cod civil, INM, 2011, p. 77 Deşi, potrivit textului, transmiterea folosinţei se face pentru un timp determinat, noul Cod civil (art. 1783 şi art. 1785) a consfinţit practica potrivit căreia durata locaţiunii poate fi determinată sau nedeterminată. 3. Actualul Cod civil reglementează, în capitolul V, numai locaţiunea lucrurilor şi nu mai încorporează în.

Codul civil. Art. 1169. Libertatea de a contracta. Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri. Art. 1170. Buna-credinţă. Art. 1168. Regulile aplicabile contractelor nenumite O primă clasificare, clasică dar importantă care se face cu privire tipurile de contract este cea care are drept criteriu conținutul concret al acestora, adică obligațiile ce se nasc efectiv în temeiul contractului. Avem aici cele două tipuri de contracte, respectiv contractele..

Contractele in Noul Cod Civil

 1. Contractul de arendare este reglementat în Codul civil, Cartea a V-a Despre obligaţii, Titlul IX Diferite contracte speciale, Capitolul V Contractul de locaţiune, Secţiunea a 3-a Reguli particulare în materia arendării, art. 1836-1850
 2. Art. 1838 Noul cod civil Condiţii de formă Reguli particulare în materia arendării Contractul de locaţiune. Categorie: Noul Cod Civil actualizat 2020 - Legea 287/2009. de vreme ce expresia şi cele înregistrate la consiliul local lasă să se înţeleagă că şi alte contracte decât cele încheiate în formă autentică, dacă.
 3. CODUL CIVIL LEGEA 287/2009 cu toate modificarile ce i-au fost aduse prin legea 71/2011 republicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 15 iulie 2011 Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL PRELIMINAR Despre legea civilă CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1 Izvoarele dreptului civil
 4. Principiul impreviziunii este reglementat de Noul Cod Civil la art. 1.271.Astfel, daca executarea contractului a devenit excesiv de oneroasa din cauza unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injusta obligarea debitorului la executarea obligatiei, instanta poate sa dispuna fie adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si.
 5. 10 CONTRACTE CIVILE SPECIALE ÎN NOUL COD CIVIL 1954 reglementeaz contractul de societate, art. 2009-2071 pe cel de mandat cu unele variet i ale sale, art. 2144-2170 pe cel de împrumut şi aşa mai departe. Aceste dispozi ii alc tuiesc capitole distincte în Titlul al IX-lea Diferite contracte speciale din Cartea a V-a din cod
 6. Penalităţile contractuale în viziunea Noului Cod Civil. După cum a fost evidenţiat în cadrul articolului anterior, neexecutarea unei obligaţii contractuale de achitare a unei sume de bani la un anumit termen prevăzut în cadrul contractului dă dreptul creditorului să solicite despăgubiri, al căror cuantum variază în funcţie de.

CP1107/2002 - legis

Codul civil Québec încearcă și o definiție a celor două tipuri de contracte, definiție pe care nu o regăsim în Codul nostru civil (sublinierile ne aparțin): Where the circumstances do not preclude the performance of the obligations of the parties at one single time, the contract is a contract of instantaneous performance Drept Civil. Contracte. Codrin Macove Definiția celor două tipuri de contracte și, în același timp, delimitarea acestora ne sunt oferite limpede de prevederile art. 1.172 NCC (într-o formă aproape identică cu prevederile din vechiul cod civil): contractul prin care fiecare parte urmărește să își procure un avantaj în schimbul obligațiilor asumate este cu titlu oneros. Noul Cod Civil şi contractele de credit. Una dintre schimbările fundamentale pe care le aduce noul Cod Civil este unificarea regimului juridic pentru contractele civile şi cele comerciale, cu toate consecinţele ce decurg din această nouă abordare. O serie de convenţii, nereglementate până acum, dar frecvent întâlnite în practică.

Codul civi

Autorea articolului este Diana Tarus, studentă Facultatea de Drept, Galați. Potrivit art. 1549 C.Civ., în cazul în care, fără justificare, debitorul nu execută contractul, iar creditorul nu cere executarea silită a obligațiilor contractuale, acesta din urmă (creditorul) are dreptul la rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum și la daune-interese, dacă i se cuvin privind Codul civil Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL PRELIMINAR Despre legea civilă CAPITOLUL I Dispoziţii generale Obiectul Codului civil Art. 1. - Dispoziţiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale şi pe cele nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil. Conţinutul Codului civil Art. 2 Contracte speciale. În Codul Civil anumite contracte au un regim special și sunt reglementate distinct.Aceste contracte sunt, inter alia, contractul de vânzare, contractul de schimb, contractul de locațiune, contractul de mandat, contractul de comodat, contractul de depozit, contractul de tranzacție, contractul de donație. Obligațiile necontractual

Art. 1271 Noul cod civil Impreviziunea Efectele ..

Codul civil austriac este cel care ne intereseaz ă în acest punct. Art. 934 prevede c ă , în contractele sinalagmatice, partea care a primit mai pu ţ in de jum ă tate din ceea ce ea a dat. CAPITOLUL I Contractul SECŢIUNEA a 3-a Încheierea contractului. Art. 1214 . Dolul (1) Consimţământul este viciat prin doi atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie Codul Civil: Contractul. SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale . Noțiune. Art. 1.166. - Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic Principalelor contracte reglementate de Codul civil are obiectivul primordial de a trata aceste instituţii ale dreptului privat în spiritul logicii juridice analitice şi jurisprudenţialiste şi în acela al sintezei de valori juridice universale 7.2 Obiectivele specific Contracte speciale in noul Cod civil. Lucrarea cuprinde o analiza actuala a contractelor civile, relevand intr-o abordare comparativa, insotita de comentarii, trimiteri la doctrina si jurisprudenta relevante, elementele de apropiere si de diferenta dintre Codul civil din 1864 si noul Cod civil. Astfel, in primul capitol sunt prezentate sintetic.

În noul Cod civil, contractul este deinit, în art. 1166, ca iind acordul Ceva mai mult, vechile contracte au căpătat şi capătă trăsături noi, impuse de cerinţele vieţii moderne, observându-se, uneori, o învechire a denumirii unor contracte tradiţionale (R. Savatier Noul Cod civil aduce o serie de modificari importante, de care trebuie sa tineti cont la semnarea unui contract de inchiriere. Avand in vedere ca cele mai multe contracte se incheie pentru locuinte, redam mai jos cele mai importante prevederi pe care trebuie sa le aveti in vedere la incheierea contractului de inchiriere (Art. 1824 - Art. 1835. Spre deosebire de legislaţia anterioară, contractul de mandat şi celelalte contracte derivate sau asemănătoare (contractele de comision, consignaţie, expediţie, agenţie şi intermediere) se bucură în prezent de o reglementare distinctă şi detaliată în Noul Cod Civil.Totuşi, practica ne demonstrează că există, încă, dificultăţi în diferenţierea acestor tipuri de contracte In conformitate cu articolul 985 din Codul civil, contractul de donatie reprezinta contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, transmite dreptul de proprietate celeilalte parti, numita donatar.. Intentia de a gratifica reprezinta insasi cauza liberalitatii.. Spre deosebire de Codul civil de la 1864, textul normativ al Codului civil in vigoare prevede , in mod. Mandatul si alte contracte derivate in Noul Cod Civil. Spre deosebire de legislatia anterioara, contractul de mandat si celelalte contracte derivate sau asemanatoare (contractele de comision, consignatie, expeditie, agentie si intermediere) se bucura in prezent de o reglementare distincta si detaliata in Noul Cod Civil

Art. 1777 Noul cod civil Noţiune Dispoziţii generale ..

 1. mentat de Noul Cod civil (nr. 2/2011), Clauza de preciput reglementată de Noul Cod civil (nr. 4/2011), Liberalit ăţ i reciproce (nr. 2/2013), St ă pânirea de fapt asupra mo ş tenirii. Sezina (nr. 4/2013 ), Nulit ăţ ile extrinseci în Dreptul civil (nr. 6/2014), Dreptul de op ţ iun
 2. Descarcati GRATUIT Raportul Special 7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/201
 3. 40412259 drept-civil-contracte-speciale 1. DREPT CIVIL CONTRACTE CIVILE SPECIALE - suport de curs - Capitolul I Contractul de vânzare-cumpărare Procurarea de bunuri a reprezentat, reprezintă şi va fi o necesitate permanentă.Nevoia de a avea în proprietate anumite bunuri, mai ales cele care se pot folosi fără a fi consummate, a făcut ca proprietatea să treacă de la o persoană la.
 4. 5. Codrin Macovei, Contracte civile , Ed. Hamangiu, Bucure şti, 2006; 6. R ăzvan Dinc ă, Contracte civile speciale în noul Cod civil , Ed. Universul juridic, Bucure ști, 2013; 7. Oliviu Puie, Tratat de contracte civile - potrivit Codului civil, Codului de procedur ă civil ă, Codului fiscal, Codului de procedura fiscal ă, Codului penal ș
 5. a omului să fi contribuit la aceasta. Proprietarul inferior nu poate ridica stăvili ca să oprească această scurgere
 6. Eroarea si dolul in Noul Cod Civil. de Cornel Popa, Ruxandra Frangeti. Luni, 17 octombrie 2011, 15:57 Dosare Juridice - Noul Cod Civil. Conform art. 1207 din Noul Cod Civil, contractul poate fi anulat la cererea partii care la momentul incheierii contractului se afla intr-o eroare esentiala, daca cealalta parte stia sau, dupa caz, trebuia sa.
 7. NOUL COD CIVIL: clauzele neuzuale in contracte. wkro / aprilie 2, 2013 / Articolul saptamanii. Extras din articolul Consideratii privind reglementarea noului Cod Civil asupra clauzelor neuzuale, autori Cornel POPA, Cornelia TABIRTA publicat in Revista Romana de drept al Afacerilor nr. 3/2013.. Potrivit art. 1.203 Noul Cod civil clauzele neuzuale sunt acele clauze standard care prevad in.

Art. 1169. Libertatea de a contracta - Codul civi

Drept Civil - Contracte - Cursurile 1-13, Subiecte examen, Bibliografie drept civil_contracte_cursul 2_12 octombrie 2016 incapacitatea de cumpăra mandatarilo contractul de vanzare este reglementat de codul civil la Titlul IX, Capitolul I, art. 1 .650-1.162, precllrn qi de alte acte normative speciale. Astfel, potrivit art. l.(r50 C. civ., vinzarea este contractul prin care vdnzdtorul lron.tmilc strtt, tltrltti (ui, ,\c obligir sd transmitd cumpdrdtorulu Drept Civil - Contracte - Cursurile 1-13, Subiecte examen, Bibliografie drept civil_contracte_cursul 12_28 noiembrie 2016 secţiunea mandatul fără reprezentar Codul Civil: Contractul de antrepriză. SECȚIUNEA 1 Reguli comune privind contractul de antrepriză §1. Dispoziții generale . Noțiune. Art. 1.851. - (1) Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preț Art. 615 Cod civil Despre picătura streşinilor Despre servituţile stabilite de lege . Despre servituţile stabilite de lege . Tot proprietarul este dator a-şi face streaşină casei sale astfel încît apele din ploi să se scurgă pe terenul său, sau pe uliţe, iar nu pe locul vecinului său

Camelia Spasici - Contracte speciale reglementate in Codul

Clasificarea contractelor în accepțiunea noului Cod civil

CAPITOLUL V Reorganizarea persoanei juridice. Art. 240 . Încetarea unor contracte (1) În cazul contractelor încheiate în considerarea calităţii persoanei juridice supuse reorganizării, acestea nu îşi încetează efectele, cu excepţia cazului în care părţile au stipulat expres contrariul sau menţinerea ori repartizarea contractului este condiţionată de acordul părţii interesate Drept Civil - Contracte - Cursurile 1-13, Subiecte examen, Bibliografie drept civil_contracte_cursul noiembrie 2016 ii. garanţia contra viciilor bunului vându

Contractul de arendă în Noul Cod Civil Dictionar juridic

←Art. 1170 Noul Cod Civil Buna-credinţă Dispoziţii generale Contractul Art. 1172 Noul Cod Civil Contractul cu titlu oneros şi contractul cu titlu gratuit Diferite categorii de contracte Contractul Sediul materiei al institutiei in Noul Cod civil (Legea 287/2009) este Titlul IX Diferite contracte speciale, Cap. V Contractul de locatiune, art. 1777-1823 contin dispozitiile generale, iar art. 1824 - 1835 contin regulile particulare in materia inchirierii locuintelor CODUL CIVIL (Legea nr. 287/2009) - Republicat si Actalizat 2015. Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale. (in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de. Noul cod civil a modificat radical concepția de ansamblu asupra materiei civile, Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte și pentru adaosul unui alineat la art. 1.089 din Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 20 februarie 1879 Lucrarea Contracte speciale reglementate in Codul civil.Sinteze teoretice si teste grila ofera o prezentare sistematizata a contractelor speciale din Codul civil, fiind in conformitate cu legislatia, doctrina si practica nationala. Cursul este structurat pe 20 de capitole, ce respecta, in principiu, ordinea impusa in Codul Civil, Cartea a V-a, Titlul IX Diferite contracte speciale, art. 1650.

Art. 1838 Noul cod civil Condiţii de formă Reguli ..

 1. Dosar 736/46/2005 din 27.01.2005 - Curtea de Apel Pitești, obiect Codul civil Acţiuni în rezoluţiunea unor contracte închiate cf. Codului civil, categorie Civil, stadiul Recur
 2. ART. 30 - Contracte de fiducie. (1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli: a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil în înţelesul prezentului titlu
 3. Art. 240. Încetarea unor contracte. 19/05/2011. 08/07/2019. Andrei SĂVESCU. (1) În cazul contractelor încheiate în considerarea calităţii persoanei juridice supuse reorganizării, acestea nu îşi încetează efectele, cu excepţia cazului în care părţile au stipulat expres contrariul sau menţinerea ori repartizarea contractului este.

O noutate adusă de Noul Cod Civil (NCC) este reglementarea cesiunii contractului, instituţie absolut necesară în contextul mediului economic de astăzi, chestiune semnalată, de altfel, de majoritatea civiliştilor de renume români, care au susţinut, de lege ferenda, că viitoarea noastră legislaţie civilă ar trebui să reţină şi transmisiunea de datorie Codul muncii. Art. 13. [capacitatea juridică a salariatului] (1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. (2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonaţa de urgenţă nr. 59 din 24 iunie 2021. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 864 din 14 octombrie 2020 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal emise până la data de 01 martie 202 Mircea Dan Bob: Laesio enormis, Codul civil austriac şi o afacere de familie SUBB Iurisprudentia nr.4/2019 50 STUDII LAESIO ENORMIS, CODUL CIVIL AUSTRIAC ŞI O AFACERE DE FAMILIE DOI: 10.24193/SUBBiur.64(2019).4.2 Published Online: 2019-12-31 Mircea Dan Bob* Rezumat: O căutare prin arhiva familiei mi-a revelat o serie de contracte d

Și așa i-a venit ideea de a apela la un intermediar care să îi găsească clienți cu care să încheie contracte. Auzise de acest contract de intermediere, nou introdus în Codul Civil și dorea să știe mai multe despre el pentru a nu cădea în capcana necunoașterii Art. 233. Modurile de reorganizare. (1) Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare. (2) Reorganizarea se face cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru dobândirea personalităţii juridice, în afară de cazurile în care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune

 1. Din perspectiva legalitatii acestor contracte civile, orice persoana fizica majora ce nu este declarata incapabila prin lege are dreptul de a contracta si de a semna un contract civil conform art. 1180 din noul Cod civil. Se prezuma ca obiectul contractului este unul licit si moral. Cum se realizeaza impozitarea in anul 2015
 2. Autor: Barbieru Carmen Nicoleta, Contracte civile speciale, Data aparitie: 11.03.2016, Editura: Editura Universul Juridic, Pagini: 40
 3. N Codul civil şi Codul de procedură civilă (actualizat la 10.10.2011). Cod 454 Flavius-Antoniu Baias oct.-11 752 24,90 Codul civil şi legile conexe (actualizat la 15.06.2010). Cod 394 Ediţie coordonată de conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias iun.-10 320 12,9
 4. Obligațiile solidare sunt abordate într-un capitol distinct în actualul Cod civil, spre deosebire de obligațiile divizibile și indivizibile, care sunt reglementate împreună, în același capitol..
 5. Introducere Pana la intrarea in vigoare a Noului Cod Civil, contractul de intretinere era unul nenumit, acesta nebeneficiind de o reglementare prin Vechiul cod sau prin alt act normativ, fiind astfel guvernat de regulile generale aplicabile in materie de contracte, cu anumite particularitati ce se desprind din carateristiile acestuia[1]

Titlul lucrării: NOUL COD CIVIL. Comentariu pe articole. Autori / Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei. Colectie: Comentarii Beck Producător: Editura C. H. Beck ISBN: 978-606-18-0001-8 Numar de pagini: 2760 Data lansării: 2012 Disponibilitate: PE STOC Lucrarea, integrată în Colecţia Comentarii, are drept punct de plecare textul noului. Contracte civile în contextul noului Cod civil însuşi noul Cod civil recunoaşte expres caracterul distinct al raporturilor juridice comerciale, faţă de raporturile juridice civile, prin textul art. t. w y alin. t al Codului, situat în Cartea a V))-a a. contracte civile bancare tradiţionale - contractul contului curent bancar, con ­ tractul creditului bancar și contractul depozitului bancar - sunt analizate și formele principale de decontări prin virament stipulate în noul Cod civil, dar și în alte acte normative speciale, aprobate, de regulă, de Banca Naţională a Moldovei

Noul Cod Civil: Contractul de locatiune (Art. 1777-1835) Titlul IX Diferite contracte speciale, Cap. V Contractul de locatiune, art.1777 - 1823 contin dispozitiile generale, iar art. 1824 - 1835 contin regulile particulare in materia inchirierii locuintelor. Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau. Toate cele 140 de modele de contracte comerciale si civile contin clauze, prevederi si mentiuni esentiale, indiferent care este tipul contractului necesar pentru dvs. Sa tinem cont de faptul ca toate cele 140 de modele de contracte si de acte din lucrare sunt prezentate prin prisma noilor reglementari din Codul civil. Informatiile sunt 100%. contributii contracte civile - cod civil. la asta m-am referit.stiu ca aceste conventii civile sunt reglementate de codul civil,chiar si in codul fiscal exista reglementari in privinta acestora,dar codul muncii le interzice,ca asa-i la noi,o lege permite,alta interzice Delimitarea faţă de alte contracte_____ 25 Secţiunea 1. Delimitarea faţă de contractul de donaţie _____25 Secţiunea a 2‑a. Delimitarea vânzării faţă de aportul în natură Reglementarea leziunii în noul Cod civil_____103 I. Scurte consideraţii generale despre leziunea reglementată ca viciu de consimţământ în noul Cod. -----Codul Civil a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865. Forma preluată reprezintă textul oficial al Codului Civil editat de Ministerul Justiţiei în anul 1981, pe care au fost operate trimiteri la legislaţia în vigoare la data de 1 septembrie 1996

Impreviziunea in Noul Cod Civil

Noul Cod Civil (NCC) reinvie dreptul de preemptiune al arendasilor terenurilor agricole in cazul instrainarii acestora, dupa ce in perioada post revolutionara acesta a avut o consacrare temporara, fiind instituit in baza Legii arendarii nr. 16/1994 si ulterior abrogat prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei D 3 Drep civil contracte Urs Ilie pdf. Ayda Georgiana. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. D 3 Drep civil contracte Urs Ilie pdf. Download. D 3 Drep civil contracte Urs Ilie pdf STOC EPUIZAT! Curs de drept civil. Contracte Conform Noului Cod civil. Lucrarea de fata isi propune sa prezinte sistematizat particularitatile contractelor civile, asa-zise speciale, adresandu-se in primul rand, studentilor facultatii de drept, fiind conceputa pe principii didactice si in conformitate cu programa analitica a disciplinei drept civil (contracte si succesiuni)

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 1.810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările. Cesiunea de creanta (Art. 1.566 - 1.592 - Noul Cod Civil) Publicat: 26 Jun 2011 14012 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro Secţiunea: Noul Cod Civil. Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor. Cartea V. Despre obligatii Contracte. Cum poti transfera (cesiona) un contract catre altcineva? Noul Cod Civil ofera solutii. Pana de curand (adica pana la intrarea in vigoare a Noului Cod Civil in octombrie 2011), in legislatia noastra era statuat un principiu clar - cesiunea de datorie este interzisa -. Acest principiu se traducea in fapt si prin imposibilitatea.

Penalităţile contractuale în viziunea Noului Cod Civi

codul vamal (7) confidentialitate (1) contracte (40) dictionar juridic (2) drept penal (62) drept procesual civil (77) dreptul civil (124) dreptul familiei (28) dreptul muncii (43) eliberare diploma spiru haret (3) executarea silita (8) firme (4) informatii utile (5) legea 165/2013 (1) mediere (2) n.c.p (noul cod penal) (24) n.c.p.c.(noul cod. Notificare despre cookie-uri Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analizarea traficului. Adresa dvs. IP și programul user agent sunt trimise către Google împreună cu valorile privind performanța și securitatea pentru asigurarea calității serviciului, generarea statisticilor de utilizare, detectarea și remedierea abuzurilor Codul Civil: Diferite categorii de contracte. Contractul sinalagmatic și contractul unilateral. Art. 1.171. - Contractul este sinalagmatic atunci când obligațiile născute din acesta sunt reciproce și interdependente. În caz contrar, contractul este unilateral chiar dacă executarea lui presupune obligații în sarcina ambelor părți

(PDF) Drept Civil. Contracte. Codrin Macovei Karolina ..

Daca activitatea este independenta se pot incheia contracte de antrepriza de lucrari cu persoane fizice autorizate in baza art. 1851 din Codul civil. Conform art. 7 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal activitatea dependenta este activitatea desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare Intrebarea care se naste din acest raspuns este: de ce mai inchei contract de prestari servicii pe Cod Civil, daca esti deja PFA (si poti elibera factura)?. Deci toti care incheie astfel de contracte de prestari servicii pe cod civil fara a avea o autorizatie, sa fie oare in ilegalitate? Codul civil prezumă că în acest caz ne aflăm în prezenţa unei remiteri de datorie21 Promisiunea bilaterală de vânzare22 19 A se vedea I.-F. Popa, Promisiunile unilaterale şi sinalagmatice de înstrăinare imobiliară, în R.R.D.P nr. 5/2013, p. 176-177. 20 Un exemplu de promisiune unilaterală de cumpărare este aşa-numitul «contract.

Clauza penală în contractele comercialeLicitația publică în executare silită și insolvențăPoți contesta executarea silită și DUPĂ termenul de 15Pro LexNulitatea actului administrativ fiscal | Gabriela SaucaDesfiintarea posturilor din organigrama - procedura, acte

Drept civil. Contracte. Succesiuni. 1. Ce denumire poarta acea parte a mostenirii pe care legea o atribuie unor persoane apropiate defunctului, chiar impotriva vointei dispunatorului, manifestata prin liberalitati sau mosteniri? 2. Care dintre caracterele vanzarii desemneaza faptul ca vanzarea este incheiata prin simplul acord de vointa al. Codul civil anterior nu cerea nicio forma pentru incheierea valabila vanzarilor de apartamente, NCC cere forma autentica pentru validitatea unor asemenea contracte. NCC prevede ca in cazul contractelor intre absenti oferta de a contracta si acceptarea ofertei trebuie sa imbrace forma ceruta de lege pentru acel contract.Contractul intre absenti. Contractul de vânzare cumparare este reglementat de Codul civil (art. 1294-1404), precum si de alte acte normative cu caracter special. Art. 1294 C. civ. defineste vânzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintâi pretul lui