Home

Recalibrare albie

- Recalibrare albie L = 1200 ml - Consolidări de maluri în zona podului mal stâng (zid din beton) Ltotal = 200 ml 4. Obiectul achiziţiei publice Obiectivul principal al Contractului de servicii de dirigenţie de şantier este asigurare recalibrare albie L=4000m 10,39km. consolidare mal 20 5buc. refacere poduri 15 0,3km. suprainaltare dig 2km. reprofilare albie 1buc. prag deviere traseu conducta L=0,375km 1 1 reprofilare albie L=2,500km. 1 sprijiniri si consolidari de mal L=6,550km 1 consolidare mal L=9,740 km 1 reprofilare albie L=14,300 km. 1 recalibrare albie L=4,0km. - regularizare rau Targului intre Campulung si Clucereasa - 28.33 km aparari de maluri, praguri de fund ,consolidari vegetative si recalibrare albie . - amenajare pr. Bughea intre Bughea de Jos si Capul Piscului - 4.134 km aparari de maluri, praguri de fund recalibrare albie si punte hidrometric

-Localitatea Breasta: - Recalibrare albie L = 1200 ml; Consolidări de maluri în zona podului mal stâng (zid din beton) Ltotal = 200 ml. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României AMENAJARE RÂU BRATIA ÎNTRE LOCALITĂŢILE BEREVOIEŞTI ŞI BĂLILEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ Au fost realizate recalibrare albie pe o lungime de 4,2 km, 6 praguri de fund, un zid de sprijin cu lungimea de 906 metri, un zid de apărare din gabioane cu lungimea de 1,674 km. AMENAJARE RÂU BUGHEA ÎNTRE LOCALITĂŢILE BUGHEA DE JOS ŞI. Dicționar dexonline. Definiții, conjugări, declinări, paradigme pentru recalibrare din dicționarele: DEX '09, DEX '98, MDA2, DN, MDN '00, DOOM 2, Ortografi Recalibrare și decolmatare albie râu Argeșel, localitatea Mioveni, Apărare de mal pârâu Budișteanca, comuna Bogați (gabioane), Reprofilare regularizare râu Cărcinov, Topoloveni, aval sat Priboieni, Consolidare mal stîng râu Vedița , sat Chițani,comuna Vedea

recalibrare albie, L=1,00 km Ţara România, judeţul Bacău; comuna Parincea 2005 PVRF nr. 2940/13.03.2008 587.183,18 HG 828/2005-poz.9, HG 830/2005-poz.9 3. 8.20 Regularizare afluenţi râu Siret reprofilare albie, L= 3,5 km; zid de sprijin L= 0,185 k Recalibrare albie pârâul Sălatrucel, pe raza UAT Berislăvești. Video din timpul intervenției de astăzi, în zona Brezoi. Vizită de lucru la barajul Gura-Râului, județul Sibiu. ABA OLT/SGA OLT. Întreținere cursuri de apă, județul Harghita ・ Recalibrare și decolmatare albie râu Argeșel, localitatea Mioveni ・ Apărare de mal pârâu Budișteanca, comuna Bogați (gabioane), ・ Reprofilare regularizare râu Cărcinov, Topoloveni, aval sat Priboieni ・ Consolidare mal stîng râu Vedița, sat Chițani, comuna Vede

PPT - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ BIROUL PROMOVARE

  1. ore pentru tranzitarea debitelor. -consolidarea malurilor si refacerea cailor de acces. -stabilizarea talvegului si uniformizarea pantei longitudinale a vaii cu acces
  2. - consolidare perimetru albie cu pereu zidit din piatr pe o lungime de 3.671m- consolidare mal cu pereu zidit pe lungimea de 160 m.-Recalibrare albie pe o lungime de 8.400m- cderi de beton - 2 buci- praguri de anrocamente - 13 buci. COMPONENTELE PROIECTULUI. 1) Canal betonatL=1209,7 m. 2) Consolidri de malL=3.831
  3. Valea Dipșa, Teaca - recalibrare albie - 7 km, consolidare mal - 7 km, praguri de fund - 10 bucăți - 19,5 milioane lei Cu siguranță, din fondul de rezervă aflat la dispoziția premierului, se vor aloca sume din care vom putea să rezolvăm cât mai multe din problemele constate de specialiști și pe care noi le-am inspectat.
  4. Valea Dipșa, Teaca - recalibrare albie - 7 km, consolidare mal - 7 km, praguri de fund - 10 bucăți - 19,5 milioane lei Totalul investițiilor este până acum de 104 milioane de lei. Pe lângă aceste lucrări, mai avem intervenții prin plan tehnic pe Valea Meleș, Slătinița și unde am mai discutat că putem noi interveni cu.

Capacități: 4.050 m recalibrare albie, 7.450 m ziduri de sprijin din beton, 18 praguri de fund. Valoarea alocată în anul 2019 - 4,6 milioane de lei (surse proprii). - Amenajarea râului Arieș și afluenți pentru apărarea împotriva inundațiilor a localității Câmpeni, Baia de Arieș, lunca Arieșului și aval acumulare. Clubafaceri.ro > Licitatii publice > consolidari de maluri parau homorodul mic si recalibrare albie in zona lueta-craciunel, judetul harghita. Filtru Licitatii Publice. Cuvinte cheie. Tip anunt licitatie publica intentie participare licitatie atribuire concurs de solutii concesiuni rezultate concursuri de solutii Judet. Bucuresti Gorj Cluj Dolj. Lucrari de refacere a efectelor calamitatilor produse de inundatiile din vara anului 2010: - refacere terasamente, aparari de maluri si recalibrare albie parau Cracau, sat Cracaul Negru; - inlaturarea efectelor calamitatilor parau Cracau, punct Duban; - INFORMARE Directorul general al ANAR, Victor Sandu, a continuat inspectarea obiectivelor de investiții, marți, 5 noiembrie 2019. Lucrările hidrotehnice sunt finanțate din fonduri provenite de la..

Despre Noi - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vede

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a organizat astăzi, 7 iulie 2015, o vizită de presă în cele patru localităţi beneficiare ale proiectului Regularizare pârâu Raznic î zona localităţii Greceşti - confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj: Greceşti, Cernăteşti, Predeşti şi Breasta.. Acest proiect este co-finanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul. Amenajare şi stabilizare albie Valea Meleş, amonte de Beclean până la Nuşeni, 525.000 lei: recalibrare albie - 250 ml, protecţie de maluri - 250 ml, praguri de fund - 2. Apărare mal râu Şieu la Şieu Odorhei, 525.000 lei: consolidare mal - 230 ml, reprofilare albie - 240 ml, praguri de fund - 2 Recalibrare albie minoră şi traversarea râului Someş perimetrul Culciu Mic, propus a fi amplasat în loc. Culciu Mic fn, albia minoră a râului Someş mal stâng, CSA 27-28, com. Culciu, jud. Satu Mare, titular Prodeximp SRL

Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti

R BAU, Bucharest, Romania. 9,513 likes · 2 talking about this. CONSULTANCY SERVICES We take the time to understand your needs, carefully analysing where you are right now and where you want to be in.. HOTARARE (A) 431 27/04/2011. HOTĂRÂRE nr. 431 din 27 aprilie 2011privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011. În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 - recalibrare albie aval pod. 1 - Prag de fund Având în vedere structura albiei și datele din studiul geotehnic din amplasament, se consideră că stabilizarea talvegului în zona podului și punerea în siguranță a acestuia se poate realiza doar prin ridicarea cotei talvegului cu ajutorul unui prag de fund Lucrările realizate constau în Recalibrare albie pe o lungime de 1725 ml, consolidări de maluri (pereu din dale de beton pe mal drept şi stâng, 3450 ml), parapet din beton pe zona unde nivelul maxim de calcul depăşea malurile (1200 ml) - în localitatea Greceşti, recalibrare albie pe o lungime de 2800ml şi umpluturi sistematizate pe. - recalibrare albie km 100,542 - praguri buc 274 1/2 . din care: Capacităţi - fonduri externe nerambursabile - apărări de mal km 35,525 - recalibrare albie km 39,050.

- apărări de mal în lungime de 90,742 km, recalibrare albie în lungime de 100,542 km și execuția a 274 buc praguri de fund, în prezent este în desfăşurare procedura de accesare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare. 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sa recalibrare albie amenajatä - sector DN24 - confluenla cu râul Bârlad — L=4.6km; 3. Reabilitare si reechipare stalii de pompare SPI SP2. Lucrärile hidrotehnice vor fi realizate in albia minorä majorä a râului Tecucel cu ocuparea unei suprafete totale de teren de 6.5 ha, din care

- Recalibrare albie și zid de sprijin pe Valea Poicu, loc Ciucea - Amenajare albie Valea Bistra la Voivozi și Bistra - Lucrări de igienizare pe râul Crisul Alb în loc Ineu Jud Arad - Amenajare Valea Pasteur- pereu din piatră spartă rostuit în zona străzii Louis Pasteur - Protejare impotriva inundațiilor pe Valea Bratcuta. recalibrare albie 11 km; consolidäri de mal 11 km; prag de fund 12 buc; cäderi 3 buc. Cu o valoare estimativä de 45500/ 41500 mii lei, motiv pentru care este nevoie stringentä de alocarea de fonduri in regim de urgen!ä pentru executarea acestor lucräri recalibrare albie L = 1,3 km, consolidare mal cu gabioane L = 0,112 km, zid sprijin din beton L = 0,065 km, praguri de fund 2 buc. L = 0,038 km, 4 căderi în trepte succesive, pod 1 buc.Nr. MFJeren = 63738. Ţara: România, judeţul Hunedoara, localitatea Petrila, bazinul hidrografic. Jiu. 2007. PVTL 3424/28.03.2007. PVTL 6036/23.05.200

Iată care este stadiul lucrărilor în bazinul hidrografic

Proiectarea lucrarilor faza PT + DE si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii - CONSOLIDARI DE MALURI RAU OLT SI RECALIBRARE ALBIE IN LOCALITATEA BALAN, JUDETUL HARGHITA 18.05.21: 02.06.21 Vâlce 1. Decolmatare si recalibrare albie minorä râu Barcani pe o lungime de 2,4 km de cätre Administratia Bazinalä de Apä Buzäu-lalomita - Sistemul de Gospodärire a Apelor Buzäu, în anul 2019; Art. 2 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeÿean pentr rau olt si recalibrare albie in localitatea balan, judetul harghita dom. public dom. public prelu ng 25.07.2017 desfiintare : 1 lacz imre ciucsangeorgiu armaseni desfiintare casa de locuit si sopron 50707 50707 ad/3 10.07.2017 2 adorjan pal ciucsangeorgiu potiond demolare sura cu grajd din lemn 50476 50476 ad/4 11.07.2017 data: 23.08.2017. 1. Recalibrare albie minorä râu Buzäu pe aproximativ 200 m si consolidare mal cu saci de geotextil pe aproximativ 120 m în zona Puca; 2. Recalibrare albie minorä pârâu Zäbrätäu pe aproximativ 80 m si consolidare mal cu saci geotextil pe aproximativ 50-60 m; 3. Asigurarea sectiunii de scurgere a apei pârâului Zäbrätäu, sector cur Nr crt Denumire lucrare Fonduri alocate 2017 1 Refacere DJ 220, km 58+000-70+000, Murgesti-Pardosi-Buda 500.000 2 Refacere DJ 220, km 64+300-64+500, Pardosi 3.100.000 3 Decolmatare si recalibrare albie pod pe DJ 220, km 60+500, peste paraul Calnau, comuna Pardosi 500.000 4 Refacere DJ 205, km 26+800, Breaza 1.500.000 5 Refacere DJ 205, km 37.

% CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA H O T A R A R E privind aprobarea indicatorilor tehnico economic} la obiective de drumuri judetene Consiliul Judetean Dambovita Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiective d Hotărârea 1154/2013 ( privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea. 10,906 400 recalibrare albie 7.250 km diguri 12 km (31.12.2014) consolidari de mal 9.02 km 2019 Cd.1.6 18,544 0 15,633 0 3.67 km protectie de mal 0.78 km dig (01.01.2016) 2019 Cd.1.7 7,339 1,000 6,593 990 8 km amenajare albie 4.055 km consolidari mal (01.01.2016) 2019 Cd.1.8 11,250 0 10,187 0 3.36 km lucrari indiguire 12.85 km reprofilare albie Capacități: 5,5 km recalibrare albie, 6,8 km consolidări de mal și zid de sprijin, 10 poduri, 27 bucăți căderi de beton. Valoarea alocată în anul 2019 - 1,25 milioane lei din Bugetul de Stat. Obiectivul va fi finalizat anul acesta.

recalibrare - definiție și paradigmă dexonlin

  1. - Recalibrare și decolmatare albie râu Argeșel, localitatea Mioveni,- Apărare de mal pârâu Budișteanca, comuna Bogați (gabioane),- Reprofilare regularizare râu Cărcinov, Topoloveni, aval sat Priboieni, - Consolidare mal stîng râu Vedița.
  2. Susita la Chetroaia - Panciu (protejare statie alimentare cu apa), consolidare mal si recalibrare albie piriu Susita la Satu Nou- Panciu, amenajare piriu Susita la Tisita si consolidare mal drept Siret la Vadu Rosca, aceasta din urma constind in lucrari de aparare de mal si traverse de colmatare
  3. - Capacităţi: Recalibrare albie - L=4 km Consolidare albie - L=4,080 km Pereu din dale beton- L=0,3 km - PIF:2019 Regularizare pârâu Bistriţa pe sectorul Costeşti -Băbeni, jud. Vâlcea - Propunere valoare program 2017 :1.500.000/1.400.000 lei (INV/C+M) - Capacităţi: Amenajare albie - 18,6 km Protecţii mal - 10,0 k
  4. Recalibrare albie pârâul Sălatrucel, pe raza UAT Berislăvești. Apele Române Olt. 334 views · January 11. 0:20. Video din timpul intervenției de astăzi, în zona Brezoi. Apele Române Olt. 3.2K views · January 5. 16:37. Apele Române Olt. 165 views · August 10, 2020. 9:06

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

HG 729 17/06/2009 - Portal Legislati

Pentru consolidarea malurilor pârâului Cartiu la Turcineşti, s-au pus în operă saltele şi gabioane, lucrarea fiind în curs de execuţie. În vederea executării lucrărilor de recalibrare albie şi consolidări vegetative pe malul drept al pârâului Cioiana la Peşteana, aval pod DN 66, Târgu-Jiu - Ţânţâreni, Sistemul de. si recalibrare albie prin realizarea unui senal (P7-P1 3 ) se va ajunge la o lungime a cursului de apa de 960m Suprafata senalului propus va fi de 5.99 ha flind inclusa in suprafata inchiriata. Tronsonul propus pentru recalibrare si deviere are o lungime de cca. 1100 m

Video: Apele Române Olt, Remus Bellu nr

Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea şi-a stabilit

- Recalibrare albie râu Teleorman , sat Goia, comuna Ungheni. Ultimele stiri Alţi patru primari PNL candidează în echipa lui Radu Perianu 20.07.2021 - 19:27 PM, Anca. Avocatul Radu Perianu are noi susţinători la alegerile din PNL Argeş din 24 iunie. Patru primari vor candida în echipa lui Perianu Decolmatare si reprofilare albie pr. Argetoaia la Valea lui Patru, L = 1154 m; Com Scaesti Decolmatare si recalibrare albie pr. Raznic, aval pod beton scoala in loc. Barboi, L = 1 km; Reprofilare abie pr. Desnatui la Radovan, amonte pod auto, L = 3400 m www.epmc.ro g EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/200

Pentru consolidarea malurilor pârâului Cartiu, la Turcineşti, s-au pus în operă saltele şi gabioane, lucrarea fiind în curs de execuţie. În vederea executării lucrărilor de recalibrare albie şi consolidări vegetative pe malul drept al pârâului Cioiana la Peşteana, aval pod DN 66, Târgu-Jiu - Ţânţăreni, Sistemul de. Ce lucrări hidrotehnice s-au efectuat în județul Brașov. 23 decembrie 2017 Redactia Transilvania365. În ultimele patru luni ale lui 2017, în județul Brașov s-a verificat starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor % CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA H O T A R A R E privind aprobarea indicatorilor tehnico economic} la obiective de drumuri judetene Consiliul Judetean Dambovita Analizand proiectu - Recalibrare albie râu Teleorman , sat Goia, comuna Ungheni. Ultimele stiri Viceprimarii Piteştiului, la o ciorbă caldă la restaurant, în timpul programului! 26.07.2021 - 13:20 PM, Anca. Viceprimarii Piteştiului, Gelu Tofan şi Mihai Mihăilescu, au luat prânzul la un restaurant în centrul municipiului. Cei doi obişnuiesc să.

Administratia Bazinala De Apa Crişuri Oradea 201

Amenajare Valea Crişul Mic, judetul Bihor - [PDF Document

Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj derulează în această perioadă o serie de acţiuni pe râurile din judeţ. Astfel, de două luni încoace, membrii SGA Gorj se ocupă de igienizarea apei şi întreţinerea albiei pârâului Borăscu, în apropierea localităţii Borăscu. Într-o săptămână şi jumătate lucrările vor fi gata, iar în toată această perioadă noi am acţionat. Lucrările se vor urgenta ca urmare a deciziei ministrului Lucia Varga, care a promis alocarea de fonduri. Vizita ministrului delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură la podul de la Ion Creangă, Lucia Varga, are deja urmări. În cursul săptămânii trecute, o echipă formată din mai mulţi specialişti ai Administraţiei Bazinale de Apă Siret Bacău au [ c. RECALIBRARE ALBIE Recalibrare albie amonte —10,00 ml; Recalibrare albie aval —30,00 ml; OBIECTIV NR.3 Amenaiare drumuri laterale pe 15,00 ml e Lungime: L = 1.350,00 ml Lätime carosabil:4,00 m Lätime acostamente: 2 x 0,50 m; Solutia tehnicä propusä strat de fundatie din balast în grosime de 15,00 cm Recalibrare albie zona pilelor amonte - aval r. Ozana, pod pe DJ 155 B, pct. Manole Mărcule , refacere apăarae de mal dreapta avariat, pod beton pe DJ 155B, Refacere suprastructură pod pe DJ 155 B Jude ul Neam 175 MUNICIPIUL PIATRA NEAM Total, din care: 154 1. Regularizare albie pr. Cuiejdi la Piatra Neam - baraj reten ie şi recalibrare albie în zona Lueta-Crăciunel, judeţul Harghita, cod CPV 71247000-1 Supraveghere a lucrărilor de construcţii (Rev. 2), s-a solicitat anularea rezultatului procedurii de atribuire şi obligarea autorităţii contractante la a lua o anumită măsură de remediere ş

Din cauza inundațiilor, nouă zone din Bistrița-Năsăud sunt

lucrări - apărări de mal în lungime de 35,525 km, recalibrare albie în lungime de 39,050 km și execuția a 112 buc praguri de fund, în prezent este în desfăşurare procedura de accesare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare. 11. În cazul proiectelor de acte normative car - recalibrare albie km 7,33 - îmbrăcăminţi cu pereu din beton armat monolit în albia minoră km; mp 2,5 ; 42.500 - stabilizarea albiei minore cu gabioane km 2,35 Lucrările ce urmează a fi efectuate în cadrul obiectivului de investiţii sunt: -amenajarea albiei. PRODEXIMP SRL- Recalibrare albie minoră și traversarea r. Someș , perimetrul Culciu Mic Read More About Acord nr.3 din 12.07.2019 » By APM Satu Mare 16/07/2019 16/07/2019 Acord nr.2 din 19.03.2019. PISCICOLA SA - Realizare de investiții în acvacultură în vederea modernizării fermei piscicole Adrian. - amenajare si recalibrare albie, realizare protectii maluri din gabioane; Valoarea lucrarilor de reparatii este de 2,930,752.39 lei, respectiv C+M 2,421,095.46lei cu TVA inclus. In functie de disponibilitatile financiare ale administratorului podului, precum si i Directia Apelor Jiu Craiova a anuntat atribuirea catre Lescaci Com SRL a unui contract de recalibrare albie si indiguire REQUEST TO REMOVE Firme din Dolj active in sectiunea Apa Epurare, Alimentare.

Ministrul Ioan Denes promite ca va aduce 100 mil

Javno nadmetanje: Comuna Arinis (Primaria Comunei Arinis) Lucrari de reparatii pod cu deschidere de L=7 metri si recalibrare albie Din cei 10,5 milioane alocaţi anul acesta, urmează să se realizeze consolidări de mal şi recalibrare albie pe 6 km, 20 de praguri de fund şi refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor - dig mal drept râul Olt, amonte de amplasamentul podului existent, pe o lungime de 900 de metri

Lucrările de investiții din localitățile Ighiu și Cricău

Consolidări de mal cu gabioane L=2100 m, Recalibrare albie L=800 m, Steren=2764 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal=1095 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal=1669 mp, CF nr. 51739, UAT Vidra, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.7 La Broşteni, valorea lucrării este de 3,5 milioane de lei, capacităţile lucrării sunt de 2300 de metri recalibrare albie, 1000 de metri protecţie de mal, 1000 de metri refacere şi supraînălţare dig , 240 metri dig nou, 140 metri sistematizare pentru protecţia caselor locuitorilor Lucrarea a fost finanțată prin HG în regim de urgență și a fost finalizată în anul 2018, luna noiembrie. Valoarea totală a acesteia a fost de 2,65 milioane de lei, iar lucrările realizate au fost: 1.600 metri apărare de mal prism din piatră, 1.050 metri recalibrare albie, patru praguri de stabilizare a albiei

*amenajarea Lipca la intrarea in lac:recalibrare albie, diguri din pamânt, deversor cu L=86m, stavilã planä la golirea de fund *platformä grätar retinere gunoi de pe Valea Tulcii (Lipca): gratar de 16 mp pentru retinere plutitori,platformä pentru colectare de§euri, imprejmuire pentru platformã, drum de acce Recalibrare albie zona pilelor amonte - aval r. Ozana, pod pe DJ 155 B, pct. Manole M rcule , refacere ap arae de mal dreapta avariat, pod beton pe DJ 155B, Refacere suprastructur pod pe DJ 155 B Jude ul Neam 175 MUNICIPIUL PIATRA NEAM Total, din care: 154 1. Regularizare albie pr. Cuiejdi la Piatra Neam - baraj reten ie Recalibrare albie , consolidare culee mal drept, consolidare pile,pod pe DJ159C, km 14+410, sat Frunzeni, com. Costiúa Jude ul Neam 3,25 45. Refacere apr ri de mal drept din gabioane pe DJ156D, pct Cazaci, sat Piatra ùoimului, com. Piatra ùoimului Jude ul Neam 10 46. Decolmatare sec iune pod pr. Calu la DJ156D, pct Cazaci ú HOTĂRÂRE Nr. 1.153/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006. - recalibrare albie (decolmatare), lungime 500 m - diguri pereate la decantor cu l ăţimea de 4 m la coronament şi cota de +1.30 mdMN - deversor lung de 86 m având cota crestei +0.80 mdMN - stavil ă plan ă la golirea de fund. 5.2 Platform ă şi gr ătar re ţinere de şeuri de pe Valea Tulcii (Lipca